Solabladet-elevundersøkelsen-forside

Elevundersøkelsen: Når skolearbeidet blir for lett

I Elevundersøkelsen svarer elevene på spørsmål om alt fra arbeidsro i timene til trivsel i friminuttene. Solabladet har sett nærmere på hva elevene sier om faglige utfordringer.

I Elevundersøkelsen svarer elevene på spørsmål om alt fra arbeidsro i timene til trivsel i friminuttene. Solabladet har sett nærmere på hva elevene sier om faglige utfordringer.

En av fire elever som besvarte elevundersøkelsen i skoleåret 2017-2018 mente at skolen ikke ga nok faglige utfordringer. Det skriver Solabladet. Journalist Malin Sofie Leirvik har snakket med 7.-klassinger om temaet, som de har mange tanker rundt. De har ulike erfaringer, men er enige om at tilpasset opplæring fungerer best. Blir undervisningen for enkel, blir det fort urolig i klasserommet. Les hele saken her.

I elevundersøkelsen får elever på 7. og 10. trinn og på Vg1 si sin mening om skolen. Resultatene skal brukes til å gjøre skolen bedre. Elevene får blant annet spørsmål om trivsel, motivasjon, arbeidsforhold og læring, støtte fra lærer, regler på skolen og trygt miljø. Resultatene fra elevundersøkelsen finner du her. Du finner resultater ned på skolenivå.