Lederne i bransjeorganisasjonene samlet på pressekonferanse fredag 15. desember.
Lederne i bransjeorganisasjonene samlet på pressekonferanse fredag 15. desember.

– De små avisene har et stort ansvar for å gi alle en trygg arbeidsplass

#MeToo-kampanjen nå i høst og vinter har med all tydelighet vist at seksuell trakasering og andre uønskede mellommenneskelige handlinger er mer omfattende enn de fleste av oss har trodd. Undersøkelsen mediebransjen har samarbeidet om å gjennomføre viser at også lokalavisene både har tilfeller av seksuell trakassering og at for mange ikke tar godt nok vare på varslerne.

Lederne i bransjeorganisasjonene samlet på pressekonferanse fredag 15. desember.

#MeToo-kampanjen nå i høst og vinter har med all tydelighet vist at seksuell trakasering og andre uønskede mellommenneskelige handlinger er mer omfattende enn de fleste av oss har trodd. Undersøkelser i forskjellige bransjer viser at det er unge kvinner som er mest utsatt, og at det er menn som står bak.

– Det finnes holdninger og kulturer rundt om på arbeidsplasser som vi må få slutt på i vårt samfunn. Ikke minst kommer det stadig vekk fram at varslerne og andre som har blitt utsatt for seksuell trakassering ikke blir håndtert godt nok. Det er alvorlig, sier generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Undersøkelsen mediebransjen har samarbeidet om å gjennomføre viser at også lokalavisene både har tilfeller av seksuell trakassering og at for mange ikke tar godt nok vare på varslerne.

Vi vet nok til at det er nødvendig for alle å ha dette på dagsorden, gjøre rutiner kjent, diskutere hva disse innebærer, drive holdningsarbeid og få en felles forståelse for hvordan vi omgås i vårt bedrift.

Se Norsk Redaktørforenings eksempler på rutiner i forskjellige bedrifter.

Undersøkelsen i mediebransjen viste at 5 prosent av kvinnelige ansatte og frilansere i mediebransjen, og 1 prosent av mennene, har blitt seksuelt trakassert i jobbsammenheng de siste seks månedene.

Undersøkelsen stilte også spørsmål om opplevd uønsket atferd. Blant alle respondentene er det 17 prosent som oppgir å ha blitt utsatt for uønskede kommentarer om kropp/klesdrakt, livsstil eller annet seksuelt innhold minst 1 gang siste 6 måneder.  Til sammen 9 prosent har opplevd å bli utsatt for uønskede bilder, rykter, blikk, telefoner eller brev minst 1 gang, mens 1 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger. 6 prosent har det siste halvåret minst 1 gang opplevd å bli utsatt for fysisk kontakt som klyping eller omfavnelse, mens 0,3 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger.  2,8 prosent har blitt utsatt for uønskede seksuelle tilnærmelser, eller forespørsler om seksuelle tjenester eller faktiske overgrep, 0,1 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger.

5741 personer har svart på undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen som ble sendt ut i november. Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening står samlet bak undersøkelsen, som er besvart anonymt. Resultatene viser at unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering.

– Vi i Landslaget for lokalaviser ser det som viktig å få økt bevisshet og økt åpenhet rundt seksuell trakassering. De små lokalavisene er svært ofte den første arbeidsplassen for unge som vil prøve seg i mediebransjen. Da har vi et stort ansvar for å gi alle en trygg og god arbeidsplass som gjør at de ønsker å satse på en yrkeskarriere i mediebransjen. Gjennom MeeToo-kampanjen, og den undersøkelsen som vi nå har gjort sammen får vi økt bevissthet, skjerpede holdninger og rutiner, sier generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Pressemelding om undersøkelsen