Presseorganisasjonane møtte kulturministeren

LLAs generalsekretær Tomas Bruvik var blant representantane som i går møtte kultur- og likestillingsministeren.

Lubna Jeffery fekk blant anna høyra at gårsdagens ferske opplagstal tyder på at det er utfordrande tider for mange aviser. LLAs Tomas Bruvik understreka derfor at eksisterande mediestøtteordningar bør aukast – og at medieministeren også bør vurdere nye ordningar.

Presseorganisasjonane etterlyste dessutan ei oppfølging av Ytringsfrihetskommisjonens rapport.

– Alt i alt var det eit godt og konstruktivt møte med statsråden, der vi alle fekk høve til å koma med innspel og forbetringar, seier Bruvik.

På bildet, frå venstre: Per Brikt Olsen (Fagpressen), Elin Floberghagen (Norsk Presseforbund), Reidun Kjelling Nybø (Norsk Redaktørforening), Aslak Skretting (Norsk Lokalradioforbund), Dag Idar Tryggestad (Norsk Journalistlag). Bak frå venstre: Randi S. Øgrey (Mediebedriftenes Landsforening), statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit (Ap) og Tomas Bruvik (Landslaget for lokalaviser). Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet.