Sandnesposten Sandvedparken

Nye opplagstall: Lokalavisene fortsatt lim og lupe landet rundt

Lokalavisene står fortsatt meget sterkt blant folk i Norge. Godt lokalt innhold som utgis både på nett og papir gjør at mange aviser fortsatt vokser.

Sandnesposten er opplagsvinneren blant LLAs lokalaviser: Redaktør Frode M. Gjerald (t.v.) og daglig leder/markedssjef Jørn Holmen gleder seg stort over 876 nye abonnenter. Foto: Carina Johansen.

Landslaget for lokalaviser (LLA) legger i dag fram nye opplagstall for over 100 av lokalavisene i Norge, særlig fådagersavisene som kommer ut i bygder, tettsteder og bydeler landet rundt. Over en tredjedel av disse lokalavisene øker opplaget, øvrige aviser går noe tilbake det siste året. Samlet sett går LLA-avisenes opplag ned med beskjedne 0,23 prosent fra det ene året til det andre. Over tid har opplaget til lokalavisene vært stabilt.

Samme dag legger MBL fram tall for alle aviser tilsluttet både MBL og LLA. Totalopplaget økte med 0,7 prosent fra 2016 til 2017.

Sandnesposten går aller mest fram blant lokalavisene og er årets opplagsvinner. Avisa øker med 876 eksemplarer og fortsetter slik den flotte opplagsveksten som lokalavisa har hatt de siste årene.

– For oss i Sandnesposten er det svært gledelig å se at vi nok en gang har et framgangsrikt år bak oss. At vi nå går opp med 876, altså en økning på 19 prosent, er eventyrlig, sier ansvarlig redaktør Frode M. Gjerald og daglig leder/markedssjef Jørn Holmen.

– Forklaringen på veksten er systematisk opplagsarbeid over tid, der vi har gått på hver dør i kommunen vår og tatt en avisprat med innbyggerne. I tillegg forsøker vi å forbedre avisen vår hele veien, sier lederne i Sandnesposten.

Avisa kommer ut tirsdager og torsdager på papir – og publiserer på nett gjennom hele uka. Alt i alt har Sandnesposten et opplag på 5499.

Saken fortsetter under bildet.

Vestby Avis, Askøyværingen, Strilen og Vestnytt er også blant lokalavisene i LLA-familien som har gjort det svært godt det siste året. Vestby Avis har også tidligere vært opplagsvinner, det siste året kan avisa bokføre 578 nye abonnenter, en vekst på over 23 %! Slik svarer ansvarlig redaktør Mattias Mellquist (bildet) på spørsmål om hva som ligger bak de flotte tallene:

– Nett først! Vi har fritatt alle journalister fra å produsere i Saxo som vi bruker til papir. Alle gjør ferdig sine saker i nettprogrammet. Dette sparer tid og vi får økt digital fokus. Vi satser også veldig på bildeserier. Alle saker med en del personer tilstede på arrangementet skal ha bildeserier, sier Mellquist, og legger til:

– Vi har også prioritert kvelder og helger. Vi har økt frilansbudsjettet vesentlig for å være dekket i denne perioden.

– Vi har også mye å takke Amedia for med gode analyser på hva som går og ikke går. Vi ser hva vi selger abonnement på og hva som ikke fungerer. Det betyr at vi har satset på skoler, barnehager, bilder og næringsliv. Dessuten har vi vært flittige på sosiale medier og bygd opp en Facebook-gruppe med over 6000 følgere. Vi ser at vi får mye mer respons enn hva våre konkurrenter får når det gjelder likes og kommentering, sier Vestby Avis´ redaktør Mattias Mellquist.

Askøyværingen, Strilen og Vestnytt sin felles ansvarlige redaktør Terje Olsen og hans kolleger i avisene rundt Bergen, har også en svært god dag i dag. De tre avisene øker alle med langt over 400 hver i netto opplag.

– Ja, dette er formidabelt. Og den viktigste grunnen til opplagsveksten er satsingen på den lokale journalistikken. Redaksjonene våre satser på lokale og vesentlige saker som gir uttelling også på salget, sier Terje Olsen (bildet).

De over 100 lokalavisene tilknyttet LLA har et samlet netto-opplag på nesten 330.000 eksemplarer. Generalsekretær Rune Hetland i LLA sier at lokalavisene står meget sterkt i befolkningen:

– Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisene våre bygger lokal identitet og engasjement i nærmiljøet. Flere lokalaviser satser nå på en kombinasjon av nett og papir, og det gleder oss at leserne setter pris på å få innholdet vårt på forskjellige plattformer. Vi ser også at en rendyrket nettavis som Alvdal midt i Væla/Tynsetingen vokser med 340 nye betalende abonnenter. Dette er et eksempel på at folk gjerne betaler for god lokal og troverdig journalistikk. I tillegg er lokalavisene en effektiv markedsplass for lokale og nasjonale annonsører, sier LLAs generalsekretær (bildet).

For mer informasjon:

Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, mobil 452 89 444, rune()lla.no

Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser, mobil 452 89 333, geir()lla.no

Frode M. Gjerald, ansvarlig redaktør i Sandnesposten, mobil 916 08 428, fmg()sandnesposten.no

Jørn Holmen, daglig leder og markedssjef i Sandnesposten, mobil 905 45 112, jh()sandnesposten.no

Her kan du laste ned en exel-fil med alle opplagstallene til aviser tilknyttet både LLA og MBL:

Alle LLA og MBLaviser samlet

I Medier24.no kan du lese enda mer om årets opplagstall.

Staben i Sandnesposten, inkludert abonnementsselgere: Fra venstre Nils Arne Johnsen, Per Torgersen, Trond Eirik Olsen, Dardan Shabi, Sanel Bojadzic, Andreas Kydland, Frode M. Gjerald, Jørn Holmen, Jon Rødal, Cato Årbø, Otto Vålandsmyr, Jan Egil Bårdsgård og Ole Andre Aarre. Foto: Carina Johansen.

Her kan du laste ned LLAs pressemelding i pdf-format:

LLA Pressemelding opplag 2018