Avis-og-te

Lokalavisa beste annonsekanal

En undersøkelse fra Kantar TNS viser at lokale papiraviser og nettaviser er de media som er viktigst for å få informasjon om hendelser og nyheter.

Når det gjelder kjøp og salg viser det seg også at lokale papiraviser er det viktigste mediet for lokale bedrifter i lokalmiljøet. Deretter følger Facebook og lokale nettaviser. Lokalavisa oppleves som best for å annonsere i en troverdig kontekst.

Jan Morten Drage fra annonsørforeningen heier på norske medier. De tror på godt innhold og god journalistikk. De støtter medier som skaper effekter og som gjør jobben for annonsørene. På de digitale plattformer er det gode verktøy for å måle effekt, men dette er ikke like lett på papir. Derfor lanserte LLA i vår en effektportal for annonser på papir. Vi håper at flest mulig bruker portalen slik at vi kan få bygd opp en database der lokalavisene fremstår som en effektiv og nyttig portal.

Etter mange år med inntektsfall i avishusene kommer det nå rapporter om bedre tider. Ved å stenge for gratispassasjerer og fokusere på lojale lesere har flere lokalaviser klart å snu den negative trenden innen abonnementsøkonomien.

En fersk prognose fra IRM (Institutet for reklam- och mediestatistikk) viser en VEKST i reklamemarkedet på 1,5 prosent i 2018. Størst VEKST har internett inklusiv mobil.  For dagspresse viser prognosen en tilbakegang på 14,7 %.

Signaler vi har fått fra en del av våre medlemsaviser tyder på at nedgangen i annonseinntekter har flatet litt ut, og at spesielt lokalavisene trolig ikke får så stor tilbakegang som prognosen fra IRM viser.