randistinearne

Graveprosjektet har gitt Finnmarksposten et kvalitetsløft

Finnmarksposten fikk støtte av Fritt Ord for å undersøke hvor det blir av millioninntektene for turismen på Nordkapp-platået. Prosjektet har gitt avisa et løft i både engasjement og i kvalitet.

Et kvalitetsløft: Redaktør i Finnmarksposten Arne Reginiussen, og journalistene Randi Iren Olsen og Stine Serigstad fikk støtte av Fritt Ord til et graveprosjekt om Nordkapp-platået. Det har gitt avisa et kvalitetsløft. Privat foto

Thomas Frigård, LLA

– Dette er den største saken vi har hatt på mange år, og den har skapt masse reaksjoner. Vi er takknemlig for den støtten vi fikk av Fritt Ord, og graveprosjektet har bidratt til økt engasjement i lokalmiljøet, den har gitt og kred for å ta tak i en viktig sak, og den har gitt oss et journalistisk kvalitetsløft, sier redaktør i Finnmarksposten Arne Reginiussen.

Har kartlagt

Finnmarksposten er en av 17 aviser som er med i LLAs graveprosjekt «Grave lokalt», og målet med dette prosjektet er å stimulere lokalavisene i hele landet til å satse mer på undersøkende journalistikk. Finnmarksposten fikk i juni 80 000 kroner i prosjektstøtte fra Fritt Ord for å undersøke hvor inntektene fra turistnæringen på Nordkapp-platået blir kanalisert.

– Siden 1928 har turistattraksjonen Nordkapp blitt leid ut til private aktører, og disse aktørene har høstet flere titalls millioner kroner i inntekter på turismen. Grunnen eies imidlertid av offentlig myndighet. Diskusjonen om dette teamet har vært forenklet på grunn av manglende innsyn i sakens faktum, og vi ville derfor kartlegge hvem som tjente penger på forvaltingen av Nordkapp-platået, hvor mye, og hva som tilfaller kommunen og lokalbefolkningen, sier Reginiussen.

Private tjener penger

Nordkapps Vel har festet eiendommen siden 1928, og Finnmarksposten har dokumentert at betalte inngangspenger til Nordkapp-platået har generert inntekter på 65 millioner kroner i året. Rica Eiendom Holding og Scandic er de store aktørene som tjener penger på platået, avisa har vist til at pengene har blitt kanalisert videre til fire private selskaper, hvor det blitt utbetalt utbytte på til sammen 40 millioner kroner til aksjonærene.

– Den forenklede konklusjonen er at inntektene for landets største turistmål går i lomma på rikinger i Oslo Vest, og Nordkapp kommune får null. Vi har vist at lokalsamfunnet får ingen inntekter av landets største turistattraksjon, og det har skapt stort engasjement, sier Reginiussen.

Gir resultater

Graveprosjektet har ført til fem store publiseringer, og alle har vært førstesideoppslag i avisa. På lederplass har Reginiussen definert pengestrømmen på Nordkapp som et ran av lokalbefolkningen, og både Rica og Scandic har levert leserinnlegg til avisa i forbindelse med til disse sakene. Mye tyder på at avisa er i ferd med å bidra til endringer av den praksisen som ble etablert på 1920-tallet.

– Ingen har gjort noe ulovlig, men at forvaltningen av en nasjonal naturattraksjon har havnet i private hender på denne måten, har blitt vanskelig å forsvare rent moralsk. Eierne av platået har nå signalisert at de skal jobbe for at mer av inntektene skal komme lokalsamfunnet til gode. Det betyr at vi har nådd fram med vårt prosjekt, og det viser hvor viktig den undersøkende journalistikken er, sier Reginiussen.

Gir et løft

Pengene fra Fritt Ord har gått til å styrke den 1,5 årsverk sterke redaksjonen med vikarhjelp, for å kunne frigjøre kapasitet til å grave. Prosjektet er nesten fullført. Det siste målet er å få en avsluttende sak med familien fra Oslo som sitter med de største eierpostene i de sentrale selskapene. Redaktøren er utrolig godt fornøyd med hva avisa har fått ut av sakene, og han tror dette graveprosjektet fører til at det blir lettere å gå inn i tilsvarende prosjekter i framtida.

– Det er første gangen vi har jobbet med et slit prosjekt, og vi hadde ikke klart å gjøre dette uten støtte fra Fritt Ord. Prosjektet har gitt oss nyttig erfaring, og terskelen for å sette i gang et nytt prosjekt er nok mye lavere nå. Vi ser at det gir et solid løft, sier Reginiussen.