LLApostRuneOystein2

Bekymret for fredags- og lørdagsavisene

Om drøye to måneder slutter Posten å gå med avisene om lørdagene. Da skal jobben gjøres av nye krefter. Landslaget for lokalaviser (LLA) og MBL tviler på at alt er klart til 1. november og ber nå Samferdselsdepartementet om å utsette omleggingen til januar. Alle aviser med hele eller deler av opplaget på lørdagene har nå uansett en betydelig logistikkjobb foran seg.

LLApostRuneOystein2

Bekymret: Rune Hetland (t.v.) og Øystein Øygarden, LLAs representanter i postutvalget.

Posten sluttet 1. mars å gå med vanlig post om lørdagene. Fra 1. november stopper også Postens lørdagsdistribusjon av aviser. Da skal Kvikkas.no AS, som i sommer vant statens anbud på distribusjon av rundt 15 % av lørdagsopplaget, ta seg av utdelingen av avisene, særlig i distrikts-Norge. Avisenes egne budselskaper skal distribuere resten av opplaget om lørdagene, da gjerne både i byene og i de mest sentrale delene av avisenes dekningsområder. Litt forenklet sagt: Staten betaler Kvikkas.no for å gå med avisene i utkantene, mens avisenes egne selskaper må selv klare å få ut avisene i de mest sentrale strøkene – uavhengig om vi snakker om by eller bygd.

Også de siste dagene har mediebransjens postutvalg, der blant annet LLAs generalsekretær Rune Hetland og LLAs styremedlem Øystein Øygarden (Vest-Telemark Blad) sitter, vært i hektisk møteaktivitet med blant andre Samferdselsdepartementet, Kvikkas, Posten og avisenes egen sammenslutning av distributører; Helt Hjem – for å bidra til at lørdagsdistribusjonen blir så god som mulig også fra 1. november. Samtidig har altså tvilen meldt seg om det virkelig lar seg gjøre med en god nok omlegging på så kort tid. LLAs Rune Hetland er blant tvilerne:

– Vi har et godt inntrykk av Kvikkas, vi bidrar med informasjon og vi håper virkelig at de lykkes fra første dag. Men som kjent er Norge et langstrakt land og vi er ikke helt sikre på om de har full oversikt over hvor kompleks avisdistribusjon er.

– Posten har i dag ni innleveringssentraler hvor avisene må være på plass klokka 00.30 om natta. Fortsatt skal denne fristen gjelde, men Kvikkas vil ha 20 innleveringssteder og det skaper nye utfordringer. Etter at aviseksemplarene er på plass på innleveringsstedene om natta, skal altså Kvikkas og deres samarbeidspartnere få lørdagsavisene ut til abonnentene i bygder og tettsteder i store deler av landet. Jeg tror ærlig talt at både Kvikkas, og alle som de skal samarbeide med for å få kabalen til å gå opp, hadde hatt godt av å kunne bruke noen uker til på omleggingen, sier Rune Hetland til LLA-weben. Sammen med nestleder Gunnar Kvassheim i MBL har han derfor signert et bekymringsbrev som i dag er sendt til Samferdselsdepartementet (se slutten av artikkelen).

– November og desember er jo både en svært viktig, men også sårbar tid på året, for avisene våre. Mange aviser har hovedforfall for abonnenter i november. Dessuten er de to siste månedene av året svært viktig annonsemåneder. Lokale bedrifter og nasjonale kjeder bruker lokalavisene til høst- og juleannonsering. Da må avisene frem til leserne og kundene, sier Hetland.

– Så hva skjer nå?

– Vi hadde et konstruktivt møte med Samferdselsdepartementet i går der vi fikk formidlet bekymringene våre. I dag har vi likevel fulgt opp med et brev, hvor vi har anmodet om å utsette omleggingen til 7. januar. Så jobber vi selvsagt videre gjennom de kanalene vi har. Samtidig gjør vi det vi kan for å hjelpe distributørene, både Kvikkas og andre, med å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Hva bør avisene selv gjøre?

– De avisene som bruker Posten i dag, må gjøre avtale både med sine regionale distribusjonsselskaper (Helt Hjem/Mediapost og deres nettverk), samtidig må de gjøre avtale med Kvikkas om den delen av opplaget som de skal ta seg av – på oppdrag for Samferdselsdepartementet. De fleste avisene har nok allerede fått en henvendelse fra distribusjonsselskapene, og det er altså svært viktig å gjøre nye avtaler i disse dager.

– Hvilke konsekvenser kan omleggingen få?

– Vi håper jo selvsagt at både Kvikkas og de andre distribusjonsselskapene klarer å gjøre jobben så godt at dette går seg til på en grei måte. Samtidig kan det godt hende at enkelte aviser må justerer produksjonstidene sine, slik at papirutgavene må trykkes tidligere på ettermiddagene for at opplaget skal nå frem til distribusjonspunktene i tide.

– Hvor mange aviser er egentlig berørt av omleggingen?

– Blant LLAs rundt 110 medlemsaviser kommer nesten 20 aviser ut om lørdagene. I tillegg har vi nesten 30 aviser som kommer ut om fredagene. Fjernabonnentene, altså de som bor utenbys og som abonnerer på disse fredagsavisene, får jo gjerne disse avisene om lørdagene og ikke fredagene. Så i sum snakker vi altså om nærmere 50 lokalaviser i LLA-familien som har lesere nær og fjern som forventer å få avisa si om helgene, senest lørdag formiddag. I tillegg er det mange MBL-aviser som har det på samme måte: Både lokalaviser og andre lørdagsaviser, som eksempelvis Nationen og Klassekampen, skal også ut til lesere i hele landet, også om lørdagene. Det er faktisk en viktig del av demokratiet vårt at avisene kommer frem til folk uansett om leserne bor i by eller bygd, sier Rune Hetland.

Her kan du lese mer om Kvikkas

Om Helt Hjem.

Og her kan du lese LLA og MBLs bekymringsbrev til Samferdselsdepartementet:

Til Samferdselsdepartementet

Att: Konstituert statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds

OPPFØLGING AV MØTE 23.08.2016

«Takk for hyggelig og konstruktivt møte. Vi opplevde at statssekretæren var innstilt på å se om departementet kan bidra ytterligere til at det blir en god overgang til nye distribusjonsløsninger når Posten legger ned sin lørdagsomdeling av aviser. Tiden frem til 1. november er imidlertid svært knapp. Det er som vi beskrev i møtet en omfattende og komplisert jobb som må gjøres for å få på plass et godt tilbud til de avisene som i dag bruker Posten i områder som ikke dekkes av anbudet Kvikkas vant. Mye nødvendig informasjon er først blitt kjent for bransjen etter sommeren.

Vi hadde 23. august også møte med Kvikkas og Norpost: Stig Kleive, daglig leder Kvikkas; Kristoffer Fausa, markedssjef/prosjektleder Kvikkas; Trygve W. Moxness, prosjektansvarlig Kvikkas og Terje Fjelldal, daglig leder Norpost.

Hensikten med møtet var å høre hvor langt de er kommet med å få på plass en løsning innenfor anbudsområdet.

Vi sitter igjen med et inntrykk av at Kvikkas og Norpost ønsker å lage et godt tilbud, men en rekke forhold gjør at vi er sterkt tvilende til om det lar seg gjøre å få dette på plass innen 1. november. Det baserer vi på følgende:

Det virker som om arbeidet er kommet kort, og at de har mangelfull kunnskap om dagens distribusjonsløsninger. Vi fikk ikke presentert en reell skisse til en løsning, verken konkret eller konseptuelt.

De synes å ha kommet kort i innhenting av nødvendig informasjon fra avisene/trykkeriene.

Ved uforutsette forsinkelser som gir for sen innlevering har Kvikkas ingen plan for å håndtere slike aviseksemplarer. Det betyr at for sent innleverte aviser aldri vil nå abonnentene. I dag har Posten systemer som innebærer at de kommer frem neste omdelingsdag – mandag.

Datoen 1. november er basert på Kvikkas» ønske om å komme i gang med distribusjon «før snøen kommer». Etter vårt syn er den ikke valgt på bakgrunn av en realistisk vurdering av den tiden som er nødvendig for å få på plass et godt tilbud til avisene. Her vil vi minne om at datoen 1. november først ble kjent for bransjen da Kvikkas ble tildelt oppdraget, og kommunisert gjennom en pressemelding 1. juli. 

Konklusjonen er at vi er svært bekymret for om Kvikkas og Norpost klarer å få på plass et godt tilbud innen 1. november.

I tillegg mener vi det kan stilles spørsmål ved om departementets og Stortingets forutsetninger er oppfylt når mange aviser både vil få vesentlig lenger vei til innleveringspunkt – og dermed trolig vil måtte endre trykketidspunkt og deadline – og vil få betydelige kostnader knyttet til å frakte aviseksemplarer til nye innleveringspunkter. Kvikkas skisserte en løsning med rundt 20 innleveringspunkter, i praksis ett for hvert fylke. Dette er informasjon som distribusjonsselskapene fikk så sent som for en ukes tid siden. I dag har Posten ni regionale innleveringspunkter, og når aviser er innlevert der innen 00:30 er de sikret omdeling i postregionen samme dag. Kvikkas ser i utgangspunktet for seg samme innleveringsfrist på sine 20 innleveringspunkter, noe som vil innebære at mange aviser vil måtte frakte eksemplarer over avstander som umuliggjør innlevering 00:30 uten som nevnt å gjøre store tilpasninger.

Det gir ekstra grunn til bekymring når omleggingen skal skje i en periode som både er svært viktig for annonseinntektene, og der mange aviser har hovedforfall for abonnenter. Da er avisene ekstra sårbare for uregelmessigheter i distribusjonen.

En rekke abonnenter mottar avis i postboks. Det virket som om Kvikkas vil ha tilgang til postbokser innenfor det området de skal betjene. Det overrasket oss, siden bransjens distribusjonsselskaper per i dag ikke har slik tilgang.

Bransjen vil gjøre det den kan for at Kvikkas skal lykkes, men på bakgrunn av det som fremkom i møtet vil vi anmode om at departementet løpende kvalitetssikrer den løsningen Kvikkas lager, og at innføringsdato endres fra 1. november til 7. januar for anbudsområdet dersom det er begrunnet tvil om at tilbudet vil dekke avisenes behov.

Vi anmoder også, som vi ga uttrykk for i møtet i departementet, om at Postens nedleggelse av lørdagsomdeling av aviser innenfor det området som dekkes av bransjens distribusjonsselskaper utsettes til 1. januar.»

Vennlig hilsen

Mediebedriftenes landsforening

Gunnar Kvassheim (sign)

Nestleder i MBL

Landslaget for lokalaviser

Rune Hetland (sign)

Generalsekretær

Pdf-versjon av LLA- og MBLs brev til departementet:

LLAogMBLsBrev