Tomas Bruvik LLA

Avisenes inntekter stagnerte

Lavere inntekter og økte driftskostnader førte til en tydelig økonomisk tilbakegang for den norske mediebransjen i 2022. Det viser nye tall fra Medietilsynet.

– Brukerinntektene økte med bare 0,5 prosent i fjor. Spørsmålet er om dette er en naturlig utflating etter år med vekst, eller om en generelt svakere husholdningsøkonomi framover kan virke negativt inn på folks vilje til å betale for medieinnhold. Det sier Medietilsynets direktør Mari Velsand i en kommentar på egne nettsider. Tilsynet skriver også at norske aviser ligger langt fremme når det gjelder digitalisering, men inntektene fra papiravisen betyr fortsatt mye for avisenes økonomi.

LLAs generalsekretær Tomas Bruvik (bildet) kommenter de nye tallene slik:

– Dette er egentlig ikke overraskande tall, det er den samme utviklingen også vi i LLA har sett blant avisene våre. Det er de minste avisene som har det tøffest og som har svakest økonomi.

– Vi frykter at 2023 ikke blir noe bedre og jobber derfor for en videre økning i pressestøtten til lokalavisene, sier Bruvik.

På Medietilsynets nettsider finner du mer om avis- og medieøkonomien.