Anbefaler hjemmekontor for lokalaviser

LLA anbefaler lokalavisene å unngå at alle de ansatte er samlet, for eksempel ved å bytte på å jobbe hjemmefra.

Folkehelseinstituttet har anbefalt økt bruk av hjemmekontor i tillegg til god håndhygiene og gode hostevaner. LLA vil oppfordre sine medlemmer til å følge disse rådene for å forebygge smittespredning. Staben kan for eksempel deles i to, slik at ikke alle er på jobb samtidig, for å unngå en situasjon der hele redaksjonen blir syk samtidig. Koronaviruset smitter lett, og små redaksjoner er generelt ekstra sårbare ved sykdom.