Statistikk

Illustrasjon fra ssb.no.

Nye tall fra kommunene i Kostra

Har kartlagt de vanligste etternavnene

Statistikk: Er de folkevalgte representative?

Sjekka talet på straumbrot

Sjekk kommunens helsetilstand