Sjekk kommunens helsetilstand

Folkehelseinstituttet publiserte den 10. januar folkehelseprofiler for alle landets 429 kommuner (se sak litt nede på siden). De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen.
– Profilene gir hver kommune de store linjene, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet. I tillegg til folkehelseprofilene er Kommunehelsa statistikkbank åpnet.


Statistikkbanken ble åpnet første uke i januar og inneholder data på de samme temaområdene som folkehelseprofilene – beskrivelse av befolkning og levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Her kan man gjøre oppslag og fordype seg i spesielle problemstillinger. Profilene bygger på data fra statistikkbanken.