Sjekka talet på straumbrot

BKK fekk mykje kritikk etter at ein del innbyggjarar på Osterøy var utan straum i tre døgn etter eit kraftig snøfall. Bygdanytt ba om statistikk over straumbrota i BKK-kommunane. Dei fekk fleire oversikter der dei kunne samanlikna Osterøy med dei andre kommunane, og oversikt over kva tid på døgnet det har vore flest brot på Osterøy sidan 2001.

Statistikkane viser at Osterøy opplever ein del straumbrot, men at det er verre i fleire andre kommunar. Sjå saka i Bygdanytt.