Herre

Med gardintropp mot himmelen

Eit bord og ei rose

Nagla til masta

Ekstremnesty

Saxappell

Innestengd

Levande lokaldemokrati