Med gardintropp mot himmelen

Zara Sognefest er nydøypt og klar for konfirmasjon. Ho er ikkje strengt truande, men trur at det finst noko meir – enn Justin Bieber til og med. Ein ekte belieber med andre ord. Så er spørsmålet om ein skal avsløra underet (les: gardintroppa) eller ikkje.