Saxappell

Portrett: Ein kjem langt på veg med ei stigande
saxstjerne og hundre meter med økologisk bambustøy…