Innestengd

Geir Ove Himle (36) måtte venta tre år før han fekk ny
støttekontakt. No har han fått åtte timar i månaden.
– Løna må opp slik at fleire melder seg, meiner han.
(Sjå vedlegg.)