GAULDALSPOSTEN: Det er to mann som driver Gauldalsposten, Bjørn Ivar Haugen (t.v.) og Per Jostein Wolden.
GAULDALSPOSTEN: Det er to mann som driver Gauldalsposten, Bjørn Ivar Haugen (t.v.) og Per Jostein Wolden.

Ukas avis: Gauldalsposten

Rett før jul fylte Gauldalsposten ti år. Det kunne de feire med å se tilbake på ti gode år med vekst i både opplag og annonseinntekter de fleste årene.

GAULDALSPOSTEN: Det er to mann som driver Gauldalsposten, Bjørn Ivar Haugen (t.v.) og Per Jostein Wolden.

Rett før jul fylte Gauldalsposten ti år. Det kunne de feire med å se tilbake på ti gode år med vekst i både opplag og annonseinntekter de fleste årene.

TI ÅR SIDEN: Da Gauldalsposten rundet ti år, startet de opp spalten «For ti år siden».

Da redaktør Bjørn Ivar Haugen var med å starte Gauldalsposten for ti år siden, kom han fra jobb i Adresseavisen.

– Der fikk vi mange henvendelser fra bygdene, men måtte stadig vekk si nei til å dekke arrangement i distriktet fordi avisa ikke prioriterte det. Det var derfor jeg sa opp jobben og satset her, forteller han.

Midtre Gauldal er resultat av en sammenslåing av fire kommuner i 1964. Gauldalsposten legger stor vekt på å ha stoff fra alle de tidligere kommunene, så alle skal finne stoff fra sitt nærområde. Da de intervjuet folk om sin barndoms jul til jule- og jubileumsnummeret, intervjuet de for eksempel folk fra alle kanter. Med frilansere i hver enkelt bygd har det gått bra å få en jevn geografisk fordeling av stoffet.

Satser ikke på nett
Innbyggerne setter tydeligvis pris på den jobben Gauldalsposten gjør. De har et godkjent opplag på 1631, i en kommune med litt over 2000 husstander. Det stabile opplaget gjør at redaktøren føler seg trygg på at leserne fortsatt vil ha papiravis. Gauldalsposten satser ikke på nett, og har heller ingen planer om det.

– Nettsida har vi først og fremst for at folk lett skal komme i kontakt med oss. Skal vi bli gode på nett vil det kreve tid, og det mener jeg vil gå ut over papiravisa, sier han.

De får langt flere tilbakemeldinger om at de må satse på papiravisa enn på at de må satse mer på nett.

– De som etterlyser nettavis er stort sett gratispassasjerer som ikke ønsker å betale for abonnement, sier han.

Det gode opplaget gjør også Gauldalsposten til en populær annonsekanal.

–  Annonsemarkedet har vært stabilt, de lokale annonsørene foretrekker å bruke oss. Det kommer nok både av at vi har en god markedsandel, og at de oppfatter oss som troverdige, sier markedssjef Per Jostein Wolden.

UT AV KOMMUNEN: Norsk Kylling har vært svært viktig for jordbrukskommunen Midtre Gauldal. Når bedriften nå flytter ut av kommunen med sine 300 arbeidsplasser får det store ringvirkninger. Gauldalsposten dekker saken grundig. Andre saker som engasjerer akkurat nå er E6-utbygging, sentralisering av eldresenter og veiadressering.

Dekker lagslivet bredt
I hver avis finner leserne nyheter, sport, kultur og historiske blikk. Og avisa har bred dekning av store og små arrangementer i bygdene.

– Det er et pulserende liv i bygdene, de som bor der har sterk lokalpatriotisme og holder liv i kor, korps og idrettslag. Når vi tar oss tid til å dekke arrangementene, kan det også bidra til at engasjementet i lag og foreninger består, sier Bjørn Ivar Haugen.

Han legger til at lokalavisa er særs viktig for den eldre garde, som kanskje ikke kommer seg ut på arrangementer på samme måten som før. Når de får lese om arrangementene og se et stort bilde, kan de likevel få en følelse av å ha vært der. Da kan de være med på samtaler om hvem som var på basaren, på samme måten som før.

PÅ BASAR: Gauldalsposten dekker store og små arrangementer, og bruker gjerne mange bilder for å vise fram menneskene.

OL-arrangement
Ved større arrangementer benytter Gauldalsposten anledningen til å selge inn annonser. Som da Sommertoget skulle komme til Støren, og de laget fire annonsesider for den lokale næringsforeningen.

– Det handler om å ta de mulighetene som kommer og gjøre det beste ut av dem, kommenterer markedssjef Per Jostein Wolden.

Gauldalsposten hadde også egen stand og solgte abonnement den dagen sommertoget var på stasjonen. Det samme gjorde de ved andre anledninger for å selge jubileumstilbud på abonnement i fjor.

– Vi har god erfaring med å stå på stand. Da får vi også snakket med folk om andre ting, sier Wolden.

Det hender også at Gauldalsposten selv tar initiativ til arrangement. Marit Bjørgen er fra Midtre Gauldal, derfor er OL en fin anledning til å samle innbyggerne.

– Under tidligere OL har vi blant annet trykket program, hatt OL-quiz og solgt annonser i forbindelse med dette. Nå prøver vi å selge inn ideen om et arrangement på senteret der vi har kontor, sier Wolden.

SAK SOM ENGASJERER: Kommunen vil ta vekk døgnbenanningen ved eldresenteret i Singsås, noe som gjør situasjonen for de som bor der utrygg om natta. I jula intervjuet Gauldalsposten en som vokste opp som nabo til alderhjemmet, som nå er seksjonsleder ved Oslo universitetssykehus, om saken. Det har ført til leserinnlegg og kanskje nytt håp for eldresenteret. Kommunen utreder nå saken på nytt.

Gauldalsposten er lokalavis for Midtre Gauldal, en landbrukskommune sør for Trondheim og Melhus i Trøndelag. Avisa så dagens lys 19.desember 2007 og hadde i 2016 et godkjent opplag på 1631 eksemplarer. Avisa kommer ut på papir hver onsdag. Gauldalsposten har to faste medarbeidere og bruker i tillegg frilansjournalister.