Sola Smaksfest ble en folkefest. Arrangementet falt sammen med Park(ing) Day, en dag da parkeringsplasser blir forvandlet til parker. Solabladet laget også sin egen park med campingvogn på.

Stor suksess med smaksfest og matavis

Sola Smaksfest ble en kjempesuksess, med over 12.000 solgte måltider. Solabladet sitter igjen med 200.000 kroner i inntekt på temaavisen og uvurderlig profilering overfor annonsekundene.

Sola Smaksfest ble en kjempesuksess, med over 12.000 solgte måltider. Solabladet sitter igjen med 200.000 kroner i inntekt på temaavisen og uvurderlig profilering overfor annonsekundene.

– Der kan du se hva en tanke kan bli til, sier daglig leder Monica Myrland Oliversen i Solabladet.

Da hun bestemte seg for å gjøre alvor av ideen om en smaksfest i fjor, var hun opptatt av å sette sammen en god komité med tyngde til å få gjennomført arrangementet. Hun fikk med seg kommunens kultursjef, næringssjefen, lederen i park- og gravlundsetaten og daglig leder for kulturhuset. Sola sentrumsforening (nå Flyt Sola) var også med på å dra i gang og gjennomføre arrangementet, og Arve Serigstad ble leid inn for å komme med ideer til konseptet og lede dem framover.

– Det gjorde han veldig bra, sier Monica Myrland Oliversen, som mener det er riktig for en lokalavis å være med og skape slike arrangementer.

– Det å involvere seg lokalt, det ligger det penger i, mener Monica.

– Det er jo en del arbeid, men det er veldig gøy, legger hun til.

Pengene kommer blant annet på grunn av økt anseelse blant annonsekundene. For det første har markedsavdelingen fått et langt større kontaktnett under planleggingen av arrangementet. Utstillerne har skjønt at Solabladet er der for å hjelpe dem fram. Dessuten har Solabladet fått vist hvor stor effekt det har å annonsere i avisen. Arrangementet er vist fram i helsides annonser i Solabladet og andre lokalaviser i konsernet.

– Etter at vi arrangerte smaksfesten i fjor så vi at det ble mye lettere å få nye annonsekunder. De har sett deg og hva du kan få til. Du kan ikke regne med å tjene penger første gang du arrangerer noe sånt, men inntektene kommer i hvert fall det andre året, er Monicas erfaring.

I år laget Solabladet en hel avis om mat i Sola. Avisen ga 200.000 kroner i annonseinntekter. Redaksjonen laget blant annet saker om meieriet der ingen vil pensjonere seg og om restauranten som har laget sin egen bestillingsapp. De var med på jakt og de besøkte et gartneri.

– Gjennom å lage denne avisen fikk journalistene også stolthet over arrangementet. Det gir arbeidsglede, konkluderer Monica.