LLAs-mediebyrå-råd

Anbefalinger fra mediebyråene

Alt som står i vedlagte plakat, er forhåpentligvis nyttige påminninger til de fleste av oss. Når LLAs markeds- og informasjonssjef Geir K. Hus er ute og snakker med mediebyråene, er det likevel særlig to praktiske ting han får velmente råd om:

1: Avisene må passe på at opplysningene i Marathon-basen til Kalin Setterberg (Kase) er oppdatert med riktige annonsepriser og kontaktopplysninger. Denne databasen brukes nemlig av nesten alle de store mediebyråene også i Norge. Skal du være synlig blant byråene, bør du absolutt være med her. Trolig får avisa di en henvendelse fra Kase i disse dager og da er det altså lurt å svare på eposten derifra.
2: Noen mediebyråer sliter med å få tak i rette personer i avisene. Det kan derfor være lurt og sjekke at det ligger ute oppdaterte kontaktopplysninger på avisas nettside, og da snakker vi altså om direktenummer og epost direkte til markedssjef og annonsekonsulenter.

Her kan du laste ned en større versjon av LLAs mediebyrå-råd