Tirsdag 17. oktober kl. 10: Slik graver du i kommuneøkonomien

De nye kommunestyrene er i gang med økonomiplanleggingen for de neste årene. Hvordan er de økonomiske utsiktene for din kommune? Får innbyggerne så gode tjenester som de kan forvente ut fra kommunens økonomi?

De nye kommunestyrene er i gang med økonomiplanleggingen for de neste årene. Hvordan er de økonomiske utsiktene for din kommune? Får innbyggerne så gode tjenester som de kan forvente ut fra kommunens økonomi?

Her kommer du inn i webinaret

I dette webinaret vil du lære hvordan du finner viktige nøkkeltall for kommuneøkonomien, og hva de forteller deg om kommunens finanser. Du får tips om hvordan du kan prøve å finne ut hvorfor utgiftene er høye eller lave.

Vi kommer også til å snakke om kommunens gjeldsnivå, som er ekstra viktig nå som rentene stiger.

Foredragsholder: Bjørn Arthur Brox i Agenda Kaupang. Brox arbeider med økonomiplanlegging og økonomisk analyse i kommunene. Box har tidligere blant annet vært økonomisjef i Røyken kommune og journalist i Kommunal Rapport.

Agenda Kaupang publiserer hvert år en kommuneindeks som sammenligner kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner.

Arrangementet er en del av satsinga Lokalavisenes valg 23, der Senter for undersøkende journalistikk, Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes landsforening hjelper lokalavisene med journalistikk rundt valget.