Nettverk

Bli med i nettverk for idéutveksling før valget

De neste ukene kan du få  tett oppfølging og god hjelp med valgjournalistikken.

Skal du jobbe mye med valget, anbefaler vi å bli med i ett eller flere nettverk for støtte og idéutveksling. Hvert nettverk får sin egen Signal-gruppe. Hvis det er ønske om det, vil vi også arrangere redaksjonsmøter på Teams.

Nettverk 1: Ideutvikling

Her kan du diskutere sakene du jobber med rundt valget. Still spørsmål, del idéer, kom med stort og smått! SUJOs reportasjeledere vil hjelpe deg å foredle ideene, og fageksperter på en rekke felt har lovet å bistå ved behov.

Nettverk 2: Valgmålinger

Dette er gruppen for hjelp med tolkning av meningsmålinger og valgresultat. SUJOs reportasjeledere vil bidra med idéutvikling, og Poll of polls-eksperter har lovet å bida.

Nettverk 3: Video og streaming

Bli med her om du skal jobbe med video eller streaming i valkampen. Kan hende du skal lage video-enquete, politikerintervju, valkampsending eller debattsending? Her kan du utveksle ideer og erfaringer, og vi vil prøve å svare på dine spørsmål. Videojournalist Alrik Velsvik vil bidra.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Laila Borge i LLA

Lokalavisenes valg 23

I tida rundt valget arrangerer vi webinarer, fagdag og diskusjonsgrupper for å hjelpe lokalavisene å lage god valgjournalistikk.

Lokalavisenes valg 23 er et samarbeid mellom Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).