cover

LLAs årsmøtedokument:

Før offisiell landsmøteopning på Hamar, har LLA formelt årsmøte fredag 15. mars klokka 10, mest for daglege leiarar/redaktørar. Her kan du laste ned årsmøtedokumentet:

I årsmøtedokumentet finn du blant anna rekneskap, handlingsplan og val av styre:

LLA_Aarsregnskap_Aarsmøtedokument_2023

Lokalavissamkjøringas årsrekneskap blir behandla samtidig som LLAs årsrekneskap. Her kan du laste ned rekneskapen:

Lokalavissamkjoringa_Aarsregnskap_2023

Sjå konferansesidene våre for fullstendig program. Hjarteleg velkomen til Hamar.