LLA har minst tre spennande kurs-tilbud høsten 2018:

Fotokurs, der fotograf Ingerid Jordal kjem til di avis. Sjå meir informasjon under her, og ta gjerne kontakt med Lene i LLA så snart som mulig dersom avisa di vil ha besøk.

Mediebyråtur for byråa og lokalavisene, i Sunnhordlandsregionen torsdag 6. september til fredag 7. september. Sjå meir informasjon her, og merk at påmeldingsfristen alt er 26. juni.

Liten & digital, i Bergen/Flesland frå torsdag 25. oktober til fredag 26. oktober. Sjå førebels informasjon her.

 

.

Landslaget for lokalaviser har med ujamne mellomrom fagkurs for lokalavisene, av og til nær sentrale flyplassar, av og til ute i regionane og av og til ute i avisene. Kursa vår er som regel skreddersydde for lokalavisene sine behov – og mange av dei faglege samlingane våre er etter ønskje frå avisene sjølve. Har du tips eller forslag, sender du desse til Lene Østberg i LLA, tlf. 452 89 222, lene()lla.no.

Bruk også LLA-idébanken. Her legg vi ofte ut gode døme til inspirasjon for eiga avis.