LLA arrangerer stadig praktiske faglige samlingar for lokalavisene. I 2018 hadde vi blant anna fotokurs mellom fjordar og fjell landet rundt, Liten & digital-samling på Flesland og landsmøte med fagkurs i Bodø. I april i år hadde vi landsmøte i Drammen.

I 2019 har vi enda meir på gang! Blant anna har vi saman med MBL kurs i programmatisk annonsesalg i juni og vår store årlege digitalkonferanse, Liten & digital, i Bergen/Flesland i oktober. Vi har også på gang Lyd & bilde-work-shops minst to plasser i Norge.

I 2019 har LLA også starta eit innovasjonsprogram, der vi blant anna reiser rundt til lokalavisene og motiverer dei til å satse enda meir digitalt.

Har du forslag eller ønske om kurs her eller der, ta gjerne kontakt med Lene Østberg i LLA, lene()lla.no eller telefon 452 89 222.

Bruk også LLA-idébanken. Her legg vi ofte ut gode døme til inspirasjon for eiga avis.