1937: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilder
1937: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilderBilde 1 av 6
1953: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilder
1953: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilderBilde 2 av 6
2003: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilder
2003: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilderBilde 3 av 6
2009: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilder
2009: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilderBilde 4 av 6
2015: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilder
2015: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilderBilde 5 av 6
2020: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilder
2020: Fjell-Ljom har brukt historiske flyfoto til å vise utvikling over tid. Dette eksempelet er fra et grustak i Galåen. Foto: Norge i bilderBilde 6 av 6

Fjell-Ljom viser naturtap i bildeserier

Med video og bildeserier viser Fjell-Ljom hvordan lokal natur gradvis har forsvunnet til fordel for ulike typer utbygging.

På bergstaden Røros har det takket være gruvedrifta vært mye penger i omløp. Derfor finnes det flyfoto helt tilbake til 1937 fra kommunen. Det hadde Fjell-Ljom glede av da de laget en sak om hvordan naturen har blitt nedbygd bit for bit.

Fikk ideen fra NRK

Alle LLA-avisene har fått tilbud om tilgang på NRKs oversikt over nedbygging av natur på over 10.000 m2 etter 2017. Dette ga Fjell-Ljom ideen om å visualisere lokale utbygginger ved hjelp av bildeserier.

– Det skjer utbygging på hver odd og hvert nes. Det er ikke så store utbygginger hver for seg, men til sammen blir det mye, sier journalist Morten Haugseggen i Fjell-Ljom.

Redaksjonen kjente til naturinngrepene i listene fra NRK. Fjell-Ljom har omtalt nedbygging av natur tidligere, og temaet engasjerer lokalt.

– Befolkningen snakker om miljøspørsmål i nesten alle utbyggingssaker. Det startet med motstand mot hyttebygging, forteller Haugseggen.

Men det var NRKs prosjekt som satte dem på ideen å vise frem i bilder hvordan utbygginger hadde tatt for seg av naturen lokalt.

Haugseggen har hentet bilder fra Norge i bilder. Via kildekoden hentet han større versjoner av de tilgjengelige flyfotoene. Deretter laget han tidsserier som viser de største naturinngrepene i Røros og Holtålen kommuner. En del av bildene er satt sammen til en video som starter automatisk øverst i saken og på fronten.

Brukte kunstig intelligens

NRK har brukt kunstig intelligens til å kartlegge alle naturinngrep i Norge de siste årene. Ved å analysere over 40.000 satellittbilder tatt fra 2017 til 2022, fikk de laget et kart med alle naturområder som var blitt bygget ned. Dette ble krysset med andre kart, for å se hvilke naturverdier som er bygget ned. NRK har presentert funnene i nettsaken Norge i rødt, hvitt og grått, og TV-serien Oppsynsmannen.

Flere lokalaviser har laget saker om lokale funn fra NRK-kartleggingen. Hordaland Folkeblad har funnet ut at hyttefelt og kraftverk dominerer listene over de største naturinngrepene i Kvam og Ullensvang. Med flyfoto fra 2017 og 2022 viser de frem noen av de største inngrepene. Inderøyningen skriver i en leder at de vil gå dypere ned i dataene, som blant annet viser mye utbygging i strandsonen i kommunen. Avisa ber om tips fra leserne.