Lillian Holden i Hallingdølen viste fram podkast-studioet der de har intervjuet ordførerkandidater.
Lillian Holden i Hallingdølen viste fram podkast-studioet der de har intervjuet ordførerkandidater.

Smørbrødliste for valgdekningen

I dagens idémyldring kom det en rekke forslag til stort og smått lokalavisene kan gjøre før valget. Etter ferien vil vi gå dypere inn i flere av disse temaene.

I dag hadde vi et digitalt møte for idéutveksling om valgstoff i lokalaviser. Redaktørene Arve Uglum i Sogn Avis, Svend Arne Vee i Firdaposten og Lillian Holden i Hallingdølen delte noen av sine beste ideer. Deretter ledet Kristine Holmelid fra SUJO en felles idémyldring.

Etter ferien skal vi ha en rekke tema- og fagmøter, og da kommer vi til å gå dypere inn i noen av disse temaene. Kom gjerne med ønsker!

Her får du en liste med noen av ideene og erfaringene som ble delt:

Prioriter alltid det lokale innholdet. Hvis en rikspolitiker er på besøk, trenger du ikke å dekke det. Finn eventuelt en lokal vinkling. Er rikspolitikeren på besøk hos en lokal bedrift, spør bedriftseieren hva som er viktig for ham, og utfordre politikeren på dette.

Sett dagsorden. Ta for eksempel utgangspunkt i kommunens halvårsrapport. Hvordan har det gått i ulike sektorer? Mål politikerne på hva de har fått gjort.

Før logg over hvor mye ulike partier er omtalt.

Krev at politikerne prioriterer. – Det er klart at vi må sette unge og eldre opp mot hverandre. Det har ikke våre politikere klart, og nå er kommunen på stø kurs inn i Robek, sa Svend Arne Vee.

Utfordre på sentrale løfter. Høyre sentralt har lovet at kommunale skatter skal holdes nede i kommuner som får Høyre-ordfører etter valget. Svend Arne Vee savner mer journalistikk på hvilke konsekvenser slike sentrale løfter kan få.

Meningsmålinger. Redaktør Lillian Holden i Hallingdølen fortalte at de har hatt meningsmålinger i alle dekningskommunene, gjennomført av Norfakta. Meningsmålingene viste blant annet at mange er usikre, noe som er et godt utgangspunkt for en spennende og viktig valgkamp.

Spør velgerne om viktige lokale saker. Sogn Avis har hatt meningsmåling der de spurte hva folk mener om vindkraft.

Podkast. Hallingdølen har startet en nyhetspodkast, der de første episodene handler om valget. De har invitert de reelle ordførerkandidatene i studio, til en samtale om hvem de er, hva de brenner for og hva de vil gi kommunen. Firdaposten planlegger podkast der de intervjuer den yngste og den eldste fra hver liste, for å få fram om det er store forskjeller.

Sjekk hvilke politiske saker unge er opptatt av. Spør for eksempel ungdomsrådet i kommunen.

Grundig oversikt nærmere valget. Nærmere valget vil Hallingdølen gi leserne et oversiktlig og helhetlig bilde av hvem de kan stemme på, med valganalyse og valglister.

Folkemøter. Hallingdølen har planlagt ordførerdebatter der de utfordrer kandidatene på de mest betente temaene. Sogn Avis har fått spørsmål om å være ordstyrere på folkemøter, og har bestemt seg for å ta eierskap til folkemøtene, ved å stå for debattledelsen og sannsynligvis hyre inn eksterne krefter til streaming.

Betente temaer. Ta tak i de temaene som virkelig splitter partiene og velgerne. Hva mener de ulike kandidatene?

Valgomat. Sogn Avis planlegger å bruke Amedias valgomat.

Samarbeid. Firdaposten samarbeider med Fjordenes Tidende om fri flyt av alt valgstoff, selv om avisene er i ulike konsern.

Kjøp inn ekstern hjelp. Redaktør Svend Arne Vee i Firdaposten anbefalte å kjøpe inn ekstern hjelp til streaming folkemøte, valgvake og lignende, og bruke journalistene til å fylle arrangementene med lokalt innhold. – Det er valg hvert fjerde år. Dette har vi råd til, sa han.

Lag enqueter og vignetter nå, til bruk i f.eks. valgkampsendinger. – Dette er fullt relevant om du lager det nå, sa Svend Arne Vee i Firdaposten.

Lokalavisenes valg 23

I tida rundt valget arrangerer vi webinarer, fagdag og diskusjonsgrupper for å hjelpe lokalavisene å lage god valgjournalistikk.

Lokalavisenes valg 23 er et samarbeid mellom Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).