Vedlikehold og forsyning av russiske fiskefartøy har vært en av livbøyene til næringslivet i Sør-Varanger de siste årene. Det russiske snøkrabbefartøyet "Zenit" er et mer eller mindre fast innslag i Kirkenes. Foto: Gunnar Sætra
Vedlikehold og forsyning av russiske fiskefartøy har vært en av livbøyene til næringslivet i Sør-Varanger de siste årene. Det russiske snøkrabbefartøyet "Zenit" er et mer eller mindre fast innslag i Kirkenes. Foto: Gunnar Sætra

Slik dekker lokalavisa krigen

Krigen har ført til et stort informasjonsbehov, og det dukker også opp lokale spørsmål. Det merker Sør-Varanger Avis ekstra godt.

Med krig i Europa har folk et stort informasjonsbehov i disse dager. Deler av dette behovet kan lokalavisene dekke. Mange lokalaviser har funnet lokale vinklinger, for eksempel ved å dekke lokale innsamlingsaksjoner og intervjue innbyggere med bakgrunn fra Russland eller Ukraina.

Den lokalavisa som kanskje har hatt flest saker om temaet, er Sør-Varanger Avis. De merker at lokalavisa er ekstra viktig nå, og har hatt kraftig økning i nettrafikken den siste uka. De har også solgt flere abonnement enn vanlig.

Finner lokale vinkler

Redaktør Gunnar Sætra i Sør-Varanger Avis.

– Vi har våre innfallsvinkler og prøver å legge oss i et sjikt der folk finner saker som de ikke finner andre steder. Vi kan ikke konkurrere med de store på det store krigsbildet, men skriver om konsekvensene for lokalt næringsliv, om grenseovergangen og grensehandelen, sier redaktør Gunnar Sætra i Sør-Varanger Avis.

Avisa har hatt nyhetssaker, kommentarartikler og leserinnlegg om temaet, og redaktøren har gjengitt en samtale han har hatt med en bekjent i Odessa. Avisa har snakket med russere og ukrainere som bor i Sør-Varanger, de har undersøkt hvordan grensevakta øver, de har skrevet om lokal beredskap og de har snakket med ordføreren, LO, UDI og lokalt næringsliv – blant annet.

Stor usikkerhet

Med Russland tett på har folk i Sør-Varanger både venner, kjærester, samarbeidspartnere og kunder på andre siden av grensen.

– Det har spredd seg en stor usikkerhet her nå, sier Gunnar Sætra.

Lederen for den lokale næringsforeningen anslår at Kirkenes kan miste 2-500 arbeidsplasser. Skipsverftet har 60 prosent av inntektene fra russiske kunder, og noen av skipsagentene har all inntekten fra russiske fartøy. Reiselivet blir også rammet. De har mange asiatiske turister som kommer via russisk luftrom. Nå frykter lokalsamfunnet økt fraflytting.

Lokal beredskap

I tillegg til næringslivet er folk i Sør-Varanger også opptatt av sikkerhet og beredskap.

– Folk lurer på hvor jod-tablettene og tilfluktsrommene er. En god del jobber også aktivt med å dempe konfliker – vi har mange her med bakgrunn fra både Russland og Ukraina, sier redaktøren.

Andre aktuelle tema: