Illustrasjonsfoto: Jenny Hill/Unsplash
Illustrasjonsfoto: Jenny Hill/Unsplash

Sjekk folkehelsa i din kommune

Slik kan du sjekke innbyggernes helsetilstand, sammenligne med resten av landet og finne detaljert statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer.

Nå kan du laste ned ferske folkehelseprofiler for kommuner og bydeler fra Folkehelseinstituttet.

I profilene får du en pekepinn på helsetilstanden for innbyggerne i kommunen og faktorer som fremmer eller reduserer helsen.

I profilene for 2020 har Folkehelseinstituttet (FHI) spesielt tatt for seg temaet sosialt bærekraftige lokalsamfunn – samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

Derfor er det i år tre nye indikatorer i profilene:

  • trygt nærmiljø
  • bra kollektivtilbud
  • anmeldte voldstilfeller

På side 4 i profilen finner du folkehelsebarometeret for din kommune. Her er 34 nøkkelindikatorer merket med rød, grønn eller gul prikk basert på hvordan kommunen ligger an i forhold til landet.

Vil du undersøke utviklingen over tid, kan du finne detaljert statistikk i Kommunehelsa statistikkbank. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Der kan du også lage kart, tabeller og diagrammer.

I denne brukerveiledningen kan du se Heidi Lyshol, FHI, fortelle hvordan du bruker Kommunehelsa og Norgeshelsa statistikkbank. Foredraget varer cirka 9 minutter og er publisert i samarbeid mellom OsloMet og FHI:

Seniorrådgiver Hanna Hånes ved Folkehelseinstituttets kommunikasjonsavdeling tipser også om muligheten for å sette seg på liste for nyhetsbrev fra FHI. Hvis man haker av for statistikk og data, får man e-postvarsel om nyheter og oppdateringer vedrørende folkehelseprofiler og statistikkbankene.