Se opptak: Slik bruker du meningsmålinger

Tallknuser Johan Giertsen fra Poll of polls kom med gode tips under det første av en rekke webinarer om årets valg.

Poll of polls samler resultatene av alle norske meningsmålinger. Der kan du finne data på både lokalt og nasjonalt nivå. På webinaret 15. juni viste Johan Giertsen hvordan du finner og analyserer tallene. Han kom også med gode tips til vinklinger basert på meningsmålinger.

Dette var det første av en rekke arrangementer om årets valg, i regi av Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i samarbeid med Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

I tiden før og etter valget vil vi arrangere digitale inspirasjonssamlinger, verksteder og temamøter som er åpne for alle. Temaene vil variere fra gang til gang. Noen vil handle om journalistikken, andre om bestemte valgkampsaker.

18. august blir det fagdag om valgjournalistikk. Hold av datoen, informasjon om tid, sted og innhold kommer snart!

Fra midt i august kan du også bli med i ett eller flere nettverk for støtte og idéutveksling rundt ulike tema.

Følg med i våre kanaler for informasjon om kommende arrangementer.

Lokalavisenes valg 23

I tida rundt valget arrangerer vi webinarer, fagdag og diskusjonsgrupper for å hjelpe lokalavisene å lage god valgjournalistikk.

Lokalavisenes valg 23 er et samarbeid mellom Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).