Se opptak: Bli kjent med velgerne

I dette webinaret fikk vi høre om tydelige velgervandringer og holdningsendringer, og diskuterte hvordan dette spiller inn på lokalvalget.

Marta R. Eidheim, Ingrid Kvåle Faleide og Anne-Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen presenterte Norsk medborgerpanel på webinaret 15. juni. Panelet er et representativt utvalg av Norges befolkning. De har svart på spørsmål om viktige saker i samfunn og politikk i ti år. På webinaret fikk vi høre om de siste velgervandringene og de mest tydelige holdningsendringene, og hvordan disse kan påvirke årets valg.

Nasjonale trender pleier å påvirke lokalvalgene i høy grad, og dette kan være et demokratisk problem. For å klare å løfte fram de kommunale og fylkeskommunale sakene og politikerne, er det nyttig å kjenne til de nasjonale trendene og reflektere rundt hvordan de spiller inn på lokalvalget.

Dette var det første av en rekke arrangementer om årets valg, i regi av Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i samarbeid med Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

I tiden før og etter valget vil vi arrangere digitale inspirasjonssamlinger, verksteder og temamøter som er åpne for alle. Temaene vil variere fra gang til gang. Noen vil handle om journalistikken, andre om bestemte valgkampsaker.

18. august blir det fagdag om valgjournalistikk. Hold av datoen, informasjon om tid, sted og innhold kommer snart!

Fra midt i august kan du også bli med i ett eller flere nettverk for støtte og idéutveksling rundt ulike tema.

Følg med i våre kanaler for informasjon om kommende arrangementer.

Lokalavisenes valg 23

I tida rundt valget arrangerer vi webinarer, fagdag og diskusjonsgrupper for å hjelpe lokalavisene å lage god valgjournalistikk.

Lokalavisenes valg 23 er et samarbeid mellom Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).