Sagat forstegangstjenesten

Saker om førstegangstjenesten fenger

Fem unge soldater deler opp- og nedturer i Ságats serie om førstegangstjenesten. Sakene blir godt mottatt.

I en ny serie om førstegangstjenesten følger Ságat fem unge finnmarkinger gjennom tjenesten i HV-17.

– For oss er det naturlig å skrive om Forsvaret siden det er under stor oppbygging her i Finnmark, og førstegangstjenesten er en del av dette. Til vår glede opplever vi at sakene om Forsvaret, og spesielt da om lokale ungdommer eller ansatte, blir meget godt lest og vi får også godt med salg på dem, forteller redaksjonssjef Irene Andersen.

Hittil har Ságat blant annet møtt soldatene på kasernen og under den første øvelsen med overnatting i telt og skytetrening. Ungdommene har delt mange av førsteinntrykkene sine, om hvordan det var å tilpasse seg en helt annen hverdag enn de har vært vant til, om hjemlengsel, om hvordan det er å ha fyringsvakt mens de andre i teltet sover, om å lære å bæsje ute og å ligge og skyte med vannflaska på magen for at vannet ikke skal fryse.

Framover har redaksjonen blant annet avtalt at de skal bli med ut når soldatene skal trene på råk (gå igjennom isen) og lære å lage snøhule. De skal også være til stede når soldatene får utdelt bereten, og de får vite hvilke stillinger/utdanning de skal ha videre i tjenesten.

– Det blir nok også en sak under selve utdannelsen, samt en avsluttende prat når de har siste oppstilling, røper Irene Andersen.

I serien følger Ságat fem av sol­dat­ene gjen­nom tje­nes­ten i ut­dann­ings­kom­pa­ni­et HV-17. FOTO: Cecilie Bergan Stuedal