Skolevalget er en fin anledning til å få frem lokale ungdommers syn på valget. Bildet er hentet fra Bø blads dekning av valgdebatt og skolevalg på Bø vidaregåande skule.
Skolevalget er en fin anledning til å få frem lokale ungdommers syn på valget. Bildet er hentet fra Bø blads dekning av valgdebatt og skolevalg på Bø vidaregåande skule.

Finn en lokal vri på stortingsvalget

Stortingsvalget er absolutt relevant for lokalavisas lesere. Her får du noen tips til hvordan du kan gi valgstoffet en lokal vinkling.

På LLAs fagdag i juni hadde vi debatt om forholdet mellom politikere og lokalaviser før stortingsvalget. Før valget er stortingskandidatene på tilbudssiden, men det behøver ikke å bety at de skal få sette dagsorden. Likevel kan det være lurt for lokalavisene å benytte sjansen når politikerne ønsker oppmerksomhet. Kanskje er det mulig å få gode intervju om lokale tema?

Under fagdagen presenterte LLAs Laila Borge noen eksempler fra forrige stortingsvalg fra to av LLAs medlemsaviser, Bø blad og Hordaland. Se eksemplene her.

Lokale tema

Avisa Hordaland hadde en samferdselssak som var viktig for mange lesere, ny vei og jernbane mot Bergen. De stilte blant annet Tom Christer Nilsen, som var statssekretær i samferdselsdepartementet, til veggs. I intervjuet med Nilsen hadde de bare ett spørsmål som ikke handlet om samferdsel: Er det noe mer jeg burde spørre deg om?

Det kan også være en god løsning å vise fram for leserne at det er politikerne som tar kontakt. Det gjorde Hordaland i et intervju med Magne Rommetveit:

Det er onsdag. Telefonen ringjer. – Hei. Det er Magne Rommetveit her.

Eg skal delta i BT sin debatt på Voss stasjon på torsdag. Før det kan eg setja av tid til dykk. Eg er på K5-turnè. Slike telefonar får avisredaksjonane mange av for tida.

Det er ikke nødvendig å rykke ut hver gang en stortingskandidat ringer, men Rommetveit satt i transportkomiteen, så det ga Hordaland nok en sjanse til å stille kritiske spørsmål om samferdsel.

Da Senterpartiet var på bedriftsbesøk var det bedriften, og ikke politikerne, som fikk sette agendaen i avisa Hordaland. Hovedvinklingen på saken ble nyheten om at bedriften jobbet for å etablere en ny linje på den videregående skolen.

Lokale kandidater

Om dere har lokale kandidater som kan bli valgt inn på Stortinget er det selvfølgelig naturlig å presentere dem for leserne. I avisa Hordaland fikk de lokale kandidatene et bredere spekter av spørsmål om både seg selv, om hvilke saker de er mest opptatt av og om den hektiske valgkampjobbingen.

Hordaland presenterte også alle partilederne, riktig nok i Badnateigen, avisens spalte for barn. En gjeng sjetteklassinger fikk kommentere partilederne, og kom med en god blanding av seriøse og morsomme kommentarer, for eksempel at Audun Lysbakken har feil frisør og at Venstre sikkert vil at alle som er med i partiet skal være venstrehendte.

Lokal meningsmåling

For å få en bedre pekepinn på den lokale stemningen før valget kan det gjennomføres lokale meningsmålinger. Hordaland brukte Norfakta til å spørre folk om hvem de ville ha som statsminister, hvilke saker som var viktigst for dem, og selvfølgelig hvilke parti de vil stemme på. Så kunne avisen vise hvordan hordalandsbenken kunne sett ut om vossingene fikk bestemme.

Mange mennesker

Bø blad hadde en systematisk og bred dekning av valget med faste dobbeltsider fra 1. juni. I eksemplene kan du se at de fikk vist fram veldig mange mennesker i disse sakene, både politikere og ikke minst vanlige velgere. De hadde blant annet intervju med førstegangsvelgere, med innbyggere i ulike roller som fortalte om hva som er viktig for deres gruppe, og med ulike næringsdrivende og yrkesgrupper om hvilken politikk de trenger. Underveis hadde de hele veien enquete med innbyggere som svarte på hva som var viktig når de skulle velge parti.

Bø blad hadde også intervju med han som hadde vært fylkessekretær for Senterpartiet i en årrekke, som reflekterte litt rundt partihistorien og utviklingen. Han kunne vise frem en pressemelding fra 1993 som handlet om kommunesammenslåing, og som like godt kunne vært sendt ut i 2017.

Bø blad fant fram til de kandidatene som det var realistisk at kunne bli valgt inn fra valgdistriktet. De ba kandidatene fortelle hva som var de tre viktigste sakene for dem, som også har betydning for Bø og Sauherad.

Avisa hadde også intervju med lokale kandidater som fikk svare på hvorfor de stiller som listefyll og lokale partiledere som svarte på hvordan folk i Bø vil merke om deres parti sitter i regjering. De pushet politikerne til å svare konkret.

Oppsummering: ti forslag til valgkampdekning

 • Sjekk hva folk i kommunen/bydelen stemte ved forrige valg. Hvordan var valgdeltakelsen?
 • Praktisk gjennomføring av valget.
  • Hva blir annerledes pga. pandemien?
  • Hvordan forhåndsstemme?
 • Undersøk hvilken politikk lokale næringsdrivende ønsker.
 • Intervju innbyggere om saker som opptar dem.
 • Intervju førstegangsvelgere om politikk og valg.
 • Undersøk hva partiene mener om saker som kan få betydning lokalt. Mulige tema: kommuneøkonomi, naturvern, samferdselsprosjekter, distriktsnæringer, innvandring.
 • Presenter valgdistriktets toppkandidater. Hva sier de om de lokalt viktige sakene?
 • Presenter eventuelle lokale kandidater, listefyll eller valgkampledere.
  • Hvem er de, og hvorfor stiller de på liste?
  • Hva gjør de for å få stemmer?
  • Hvordan vil de jobbe for hjemstedet om de kommer på Stortinget?
 • Hvordan engasjerer lokalpolitikerne seg i stortingsvalget?
 • Gjennomfør lokal meningsmåling.
  • Hva vil folk stemme?
  • Hvem vil de ha som statsminister?
  • Hvilke saker er viktige for valget?