En typisk arbeidsdag betyr rundt tre timer bak rattet for hjemmesykepleieren. Foto: Emil Nyeng, Dølen
En typisk arbeidsdag betyr rundt tre timer bak rattet for hjemmesykepleieren. Foto: Emil Nyeng, Dølen

Bak rattet store deler av arbeidsdagen

Dølen ble med en sykepleier på jobb i hjemmetjenesten. Innsyn i hjemmetjenestens kjørelister ble utgangspunkt for en god nyhetsreportasje.

I forbindelse med prosjektet «Den store folkevandringa» har Dølen satt søkelys på sykepleiermangelen i området. I en større nyhetsreportasje (+) har de omtalt konsekvensene dette kan få for de som bor i utkantstrøkene etter hvert som det blir flere eldre. Du kan lese hele reportasjen nederst i denne saken.

Dølen har vært med en sykepleier som bruker tre timer i bilen en helt vanlig arbeidsdag. Hun føler ofte at hun ikke strekker til. Dølen har også laget video fra bilkjøringen (+).

Dølen ba alle midtdalskommunene om innsyn i kjørelistene for de ansatte. De ga kommunene god tid til å svare, og etter hvert fikk de tall på hvor mange kilometer de ansatte kjører hvert år, hvor mange ansatte dette fordeles på og hvor mange brukere som får hjelp. Tallene viser at det hvert år går et årsverk med til å kjøre bil.

Må flytte nærmere sentrum

Som del av «Den store folkevandringa» ble kommunene spurt om de tror at alle eldre vil ha tilgang til hjemmetjenester om 20 år, uavhengig av hvor de bor. En av tre kommuner var usikre eller mente at de ikke kunne tilby hjemmetjenester til alle om 20 år. Ringebu var en av kommunene som svarte nei.

Prosjektet «Den store folkevandringa» er formelt avsluttet, og portalen med svarene fra kommunene vil etter hvert bli stengt. Temaet er selvfølgelig fortsatt like aktuelt å ta opp lokalt.

Dølen intervjuet kommunedirektøren om temaet, og han bekreftet at han mener at enkelte, som for eksempel de som er bosatt i kommunens ytterkanter, må flytte inn i omsorgsbolig nærmere sentrum hvis de blir syke og pleietrengende.

Samtidig tror han at nye digitale veier hjem til folk, via fiber og 5G, kan løse noen av utfordringene.

– Kommunedirektøren var veldig ærlig om noe som han ser på som et stort problem i framtida, sier redaktør Tone Sidsel Sanden i Dølen.

Avisa har også intervjuet en 52-åring som bor i utkanten. Han vil gjerne bli boende på gården, men er realistisk:

– En bruker minimum 15 til 20 minutter en veg hit, hvis en kjører fra sentrum, i pent vær. En søler jo bort store deler av arbeidsdagen på kjøring om en har mange slike turer, sier han til avisa.

Flere tips

Underveis i «Den store folkevandringa» har Dølen blant annet sett på de svært korte søkerlistene til ledige stillinger i helsesektoren, og på alderen til sykepleierne med fast stilling. De har intervjuet politikere om utviklingen. De har også omtalt en undersøkelse gjort av Fagforbundet, som viste at mange av forbundets medlemmer i dekningskommunene ønsket seg større stillinger. Da fant de også fram til en hjelpepleier (+) som har brukt 20 år på å komme seg opp i 75 prosent stilling.

Den brede dekningen av temaet har etter hvert gikk leserinnlegg og tips til Dølen.

– Det tok litt tid før det kom reaksjoner, men vi har sett at reaksjonene kommer etter hvert hvis man tør å holde tak i temaet. Vi har fått leserinnlegg fra folk som aldri har sendt leserinnlegg før, flere politikere har tatt opp temaet som politisk sak, og vi har fått inn flere tips om helsesektoren, sier redaktøren.