klimastreikNU

7 av 10 lokalparti har ikkje mål om klimakutt

Over 800 av toppkandidatane til kommunevalet har svara på klimaundersøkinga. Svara kan brukast fritt av lokalavisene.

Over 800 av toppkandidatane til kommunevalet har svara på klimaundersøkinga. Svara kan brukast fritt av lokalavisene.

Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom, overrekker klimakrav frå skulestreikarar til Ola Elvestuen (V). Foto: Thomas Mordal, Natur og Ungdom.

Undersøkinga er laga av Framtida.no i samarbeid med Landslaget for lokalaviser, Energi og Klima og ABC Nyheter. Mange lokalaviser har også bidrege med å sende ut spørsmåla til lokale kandidatar.

Fanaposten har laga sak basert på undersøkinga. Dei har mellom anna intervjua Høgre sin listetopp om partiet sine svake ambisjonar. Undersøkinga viste at Høgre i Bergen hadde lågare mål no enn i den «grøne strategien» som dei var med på å vedta for Bergen i 2016. Fanaposten har brukt Datawrapper til å lage søylediagram.

Høgre var generelt ikkje dei mest ambisiøse i undersøkinga, sjølv om Høgres Erna Solberg nyleg sa til NTB at kommunane bør ha ein ambisjon om lavutslepp og nullutslepp i framtida.

Vestnytt spurde bompengepartiet kvifor dei ikkje hadde svara, og fekk til svar at dei ikkje ønskjer å svare på miljøspørsmål. Vestnytt brukte Datawrapper til å presentere ein del av svara digitalt, medan papirdesken laga eit nytt oppsett for papiravisa. Sjå resultatet her.

Kva parti er mest ambisiøst i din kommune?

Til fri bruk for lokalavisene: Resultata frå undersøkinga og saker om dei nasjonale trendane.