Grethe Gynnild-Johnsen er engasjert som prosjektleder. Hun har tidligere vært samarbeidsredaktør og distriktsdirektør i NRK.
Grethe Gynnild-Johnsen er engasjert som prosjektleder. Hun har tidligere vært samarbeidsredaktør og distriktsdirektør i NRK. FOTO: © NRK

Desk for samarbeidende journalistikk for LLA-avisene klar ved årsskiftet

En felles desk med gravejournalister og dataanalytikere under styring av en redaktør allerede fra årsskiftet. Det er målet med prosjekt samarbeidende journalistikk flere enn 70 lokalaviser står bak.

Deskens oppgave skal være å legge tilrette for gravende og undersøkende journalistikk over hele landet. Landslaget for lokalaviser (LLA) skal koordinere arbeidet med å bygge opp desken.

Som prosjektleder er NRKs tidligere samarbeidsredaktør og distriktsdirektør, Grethe Gynnild-Johnsen, engasjert. Hun er i gang med å lage mandat for prosjektet som skal ende med en samarbeidsdesk bestående av fire-fem medarbeidere som skal hjelpe LLAs 114 medlemsaviser med å lage fordypende journalistikk til beste for publikum over hele landet.

Lyser ut redaktørstilling i høst

En felles sentral desk med redaksjonelle medarbeidere og dataanalytikere, vil kunne bistå med å innhente fakta og legge tilrette researchmateriale for en eller mange aviser, gjerne basert på lokale ideer, men som veldig ofte også har interesse i andre områder og på nasjonalt nivå. Desken skal supplere ideene med faktamateriale, research og kilder som avisene kan benytte seg av slik de sjøl ønsker. Deretter kan den enkelte redaktør sørge for uavhengig journalistikk som er viktig for publikum i eget dekningsområde med bakgrunn i materialet som blir servert av den felles sentrale desken.

– Teknologi og data gir fantastiske muligheter for god og spennende journalistikk i hele landet. Dette vil gi saker som avisene alene ikke har tid eller råd til å lage selv om det ikke mangler på gode ideer. Utfordringene for de små avisene er tid til å grave og utforske gode ideer i en travel hverdag, en hverdag som kan bestå av en enkelt journalist på jobb, sier Gynnild-Johnsen. Hennes oppdrag er å få desken opp og stå helst fra årsskiftet. Stillingen som redaktør for samarbeidsdesken vil bli lyst ut allerede i høst.

Skal engasjere og utfordre

Styreleder i LLA, Øystein Øygarden, er klar på at lokalavisene er helt avgjørende for gode lokaldemokrati landet rundt. Tidligere undersøkelser viser at alle landets kommuner har minst èn lokalavis i sitt område, men ikke alle har like tett dekning. Det er dermed veldig viktig at folk får et godt tilbud som ikke bare opplyser, men også engasjerer og utfordrer befolkningen.

Generalsekretær Tomas Bruvik og styreleder Øystein Øygarden forventer at samarbeidsdesken vil bidra til journalistikk som kan sette dagsorden både lokalt og nasjonalt.

– Gjennom enda mer god og grundig journalistikk kan lokalavisene gjøre våre lesere, lyttere og seere bedre stand til å delta i debatten om hvordan folk ønsker å leve i hele landet. Samtidig kan denne formen for samarbeid på tvers av hele landet gi oss mulighet til å sette dagsorden i de politiske viktige sakene også på nasjonalt nivå. Lokalavisene lager ofte god journalistikk basert på lokale utfordringer som garantert har tilsvarende utfordringer i andre deler av landet. Ved å samarbeide om faktamateriale og research gir det muligheter for nasjonal gjennomslagskraft for saker med et lokalt utgangspunkt, sier Øygarden.

Skal samarbeide med flere

Prosjekt samarbeidsdesk vil søke samarbeidspartnere utenfor LLA-sfæren. Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen kan få en sentral rolle i prosjektet.

– SUJO kan bidra med coach og være rådgiver underveis i de journalistiske prosjektene det skal jobbes med når samarbeidsdesken er i funksjon. Ikke minst vil det være viktig å bygge framtidsrettet kompetanse på graving over hele landet, både hos journalister og redaksjonelle ledere, understreker senterleder, Per Christian Magnus.

Prosjektleder Grethe Gynnild-Johnsen og LLAs generalsekretær Tomas Bruvik, tar også sikte på at flere samarbeidspartnere skal om bord i løpet av høsten.

– Mitt ønske er at samarbeidsdesken skal kunne bli en hub for omfattende journalistisk samarbeid på tvers av mediehus og plattformer landet rundt, sier Tomas Bruvik.

Medietilsynet har støttet arbeidet med å bygge opp samarbeidsdesken med 3,6 millioner kroner. I tillegg blir det jobbet med å søke støtte hos flere andre mulige finansieringskilder.

Ytterligere informasjon:

Styreleder Øystein Øygarden, LLA (redaktør Vest-Telemark blad), tlf 958 93 437

Generalsekretær Tomas Bruvik, LLA, tlf 411 08 523