Blindsoner og pressestøtte

(KRONIKK): Støtten til lokalavisene har aldri vært så viktig som nå. Samtidig har det aldri vært viktigere at lokalavisredaktørene der ute er bevisste sin rolle. For NRK åpner det seg et viktig samfunnsansvar i landets regioner, skriver Rune Hetland og Roar Vigeland Osmundsen i en kronikk i Dagens Næringsliv i går.

Endringene i medieøkonomien har ført til at regionsavisene trekker seg inn mot byene hvor de har sine mediehus og blir lokalavis der. Disse endringene er grundig gjennomgått av en arbeidsgruppe Sven Egil Omdal ledet for Fritt Ord våren 2013. Resultatet ble boken «Journalistikk og demokrati» hvor pressens blindsoner ble problematisert. Disse øker når regionsavisene blir lokalaviser. Det er to fenomener som Omdalutvalget peker på:
1) Regionsavisene forsvinner fra de små lokalsamfunnene.
2) Når regionsavisen blir lokal, slutter den å vokte regionen. Dette er dramatisk, fordi mer og mer makt samles i regionale foretak hvor mange kommuner samarbeider. Det er ingen igjen til å vokte det som skjer der.

Siden starten av 1990-tallet har Norge hatt en mediepolitikk som har gitt landet over 100 nye lokalaviser. Nå tilpasses denne politikken til en digital tid. Der regionsavisene trekker seg ut som korrektiv i samfunnet, er lokalavisen alene igjen som korrektiv i lokalsamfunnet. Dette legger ekstra utfordring på den enkelte redaktør der ute til å sørge for kritisk journalistikk i de kommuner avisene deres dekker. Ikke bare skal de gi journalistene mulighet for dette – de skal åpent og aktivt støtte dem. De fleste mottar pressestøtte og er avhengig av denne for å kunne fortsette den kritiske journalistikken. Pressestøtten er den ene ekstra journalisten som gjør dette mulig.

Med endringene i medieøkonomien er altså pressestøtten vitkigere enn noen gang før. Det finnes mange kritiske røster til storting og regjering, men noen må også rette søkelyset mot de 428 ordførerne og rådmennene vi har i dette landet.

For å motivere lokalavisene til å gjøre dette arbeidet enda bedre, har Landslaget for lokalaviser startet prosjektet Levende lokalsamfunn. Her jobbes det med nye metoder for å komme nærmere de lokalsamfunn vi dekker. Det trenger vi: Norske lokalsamfunn er ikke som de var før, de er ikke så gjennomsiktige som de var før. Med stor arbeidsinnvandring har vi store samfunnsgrupper som er utenom det offentlige ordskiftet. Og skal vi være ærlige, så er fortsatt ikke kvinner og ungdom likestilt med menn som kilder i norske aviser. I public journalism, som vi kaller «deltakende journalistikk» i vårt prosjekt, er det en rekke arbeidsmetoder som gjør det mulig for avisene å rette på dette misforholdet. Metodene testes for øyeblikket ut i fire pilotaviser.

Norske lokalaviser har tatt og vil fortsette å ta utfordringen med å være relevante for sine innbyggere og være et kritisk korrektiv til makta, enten den finnes i kommune eller store selskap. Skal lokalavisene overleve, må de være troverdige og viktige for leserne. Når arbeidet lokalavisene gjør er i øvrige mediers blindsone, blir ansvaret i årene som kommer enda større.

Hva da med NRK? Statskanalens oppgaver har vært hyppig debattert i det siste. En statskanal som driver gratis nettaviser i en tid da betaling for innhold er eneste løsning for å overleve, er en forståelig provokasjon. Samtidig har NRK distriktskontorer med høyt kvalifiserte journalister over det ganske land. Når regionsavisene blir lokalaviser i sine utgiverbyer og mister blikk for regionale utfordringer, åpner det seg en åpenbar rolle for statskanalen. De har folkene til å gjøre jobben og infrastrukturen til å få innholdet ut. Med pressestøtten følger det en plikt for lokalavisene om å være et kritisk korrektiv i sine lokalsamfunn. En lisensfinansiert kanal har samme kravet – å fotfølge den regionale makten er en åpenbar oppgave for NRK.

Norge er et langt land med mange utfordringer. Det vil være uklokt å sette i spill de ordningene som har gitt et stort mediemangfold. Det hviler et tungt ansvar på den nye regjeringen om å videreføre dette.

Rune Hetland
Generalsekretær i Landslaget for lokalaviser

Roar Vigeland Osmundsen
Ansvarlig redaktør i Søgne og Songdalen Budstikke
Nestleder i styret for Landslaget for lokalaviser