Har du kontroll på kontrollutvalget?

“Hele 81 prosent av kontrollutvalgslederne mener lokalmediene i liten grad interesserer seg for kontrollutvalget. Et godt råd her vil være å legge bedre til rette for pressen. Interessen for å avdekke kritikkverdige forhold, er felles. Det er et paradoks at kontrollutvalgene opererer i det skjulte for innbyggerne i så stor grad som de gjør”.

“Undersøkelser som Kommunal Rapport har gjennomført, viser at tre av fire kontrollutvalg har lukkede møter. Fire av fem kommuner legger ikke ut sakspapirer og protokoller fra kontrollutvalget. Og fire av ti opplyser ikke engang på sine nettsider hvem som sitter i kontrollutvalget” (utdrag fra leder i Kommunal Rapport 30.09.2010)

Kommunaldepartementet har varslet at det i løpet av våren kommer en høring om å endre kommuneloven, slik at utvalgets møter i utgangspunktet blir åpne – og ikke lukket som i dag.

Les mer om dette her : Ny rettleiar til kontrollutvala (du finner avsnittet om åpne møter fra side 39).

Les også Tommy Hansen i Øksnesavisas sak “Åpne dører til kontrollutvalget?” som vedlegg, og Halvparten vil ha lukkede møter