Valg

Hva er folkets jobb nr. 1?

Kirkevalg 14. september

Vigga_bred valgdekning2

Bred valgdekning i Vigga

Ungdom spør, politikere svarer

Kjappe svar frå 2. kandidatane

Velgernes valg

Hva gikk galt og hva gikk bra?

Presenterer hundre listekandidatar

Hvorfor stemmer de som de gjør?

Har fordypet seg i partilistene

Kritiske spørsmål til valgløftene

Plakat-valginnspurt

Gode råd om valgdekning

Hva slags valgkamp vil innbyggerne ha?

Nettmøte om eiendomsskatt

Hvem er dette?

Folkets forslag til politikerne

Korleis blir fylkestinget?

Korleis blir kabalen?

Kvar går veljarane?

En førstegangsvelgers refleksjoner