Kirke

Norges aller første valg skjedde i kirker landet rundt

Hva skal lukkede kirker brukes til?

På en kirkebenk