Hva skal lukkede kirker brukes til?

Danske Jyllands-Posten har gjort en meningsmåling som sier at seks av ti dansker aksepterer at lukkede kirker selges til ikke-kirkelige formål. Men helst ikke supermarked eller diskotek, mener Københavns biskop. En interessant sak, som også er aktuell i Norge, med kirkestrukturdebattene som kommer og går. Les hele saken her

“København står foran en større lukningsbølge af kirker, idet biskop Peter Skov-Jakobsen har indstillet 14 kirker til lukning. Han opfatter danskernes holdning som udtryk for sund fornuft.

»Danskerne tænker pragmatisk. En lukket kirke skal helst bruges til noget fornuftigt. Jeg håber, at man først vil tænke på de såkaldte migrantmenigheder, som ofte mangler ordentlige kirkerum til at fejre gudstjeneste i. En anden oplagt anvendelse er i forbindelse med socialt arbejde eller kulturelle aktiviteter. Diskoteker og supermarkeder har jeg derimod sværere ved at se for mig,« siger biskoppen.

Tanken om at lukke kirker, når folkekirken får færre medlemmer, og befolkningsmønstrene ændrer sig, er heller ikke fremmed for danskerne, viser Rambøll-målingen."

Teksten er hentet fra nettartikkelen til Jyllands-Posten