Førstegangsvelger

En førstegangsvelgers refleksjoner

Førstegangsvelgere anmelder valgprogrammene

Interessant intervju med ein som ikkje er interessert

Førstegongsveljarar skreiv brev til kandidatane

Hjelp førstegangsvelgeren med å stemme

Valstoff i kvar avis fram mot valdagen

Førstegangsvelgere er godt avisstoff