Førstegongsveljarar skreiv brev til kandidatane

Kvinnheringen har denne våren følgd tre ungdomar som skal røysta for første gong ved kommunevalet 2011. Alle tre har heile vegen vore usikre på kva parti som skal få deira røyst. Derfor har dei no skrive eit brev til alle ordførarkandidatane for å gjera valet enklare. Kvinnheringen slo saka opp som hovudsak.


Kvinnheringen kom og med oppfølgingssak med svar frå politikarane:

sjå begge sakene som vedlegg