Folkevalgte

Må ha mer åpenhet, informasjon og debatt i lokaldemokratiet

Når er det rett å gi fritak fra politiske verv?