Råd nummer 6: Still gode spørsmål

Hva handler dette egentlig om? Hvorfor ble det slik? Hvilke spørsmål sitter leseren igjen med?

Gard Michalsens sjette råd til lokalavisene er: Still gode spørsmål!

Noe av det som irriterer mange avislesere er dårlige spørsmål. Norske medier har mange kvaliteter. Spørsmålsstillingen i journalistikken er ikke alltid blant disse. Det er synd, for god journalistikk er avhengig av gode spørsmål.

Det er mange meninger om hva som er et godt spørsmål. John Sawatskys klassiske råd handler om å stille åpne spørsmål, som nesten alltid er riktig. Det er stort sett bare i rettssalen man begynner ved å spørre om den tiltalte er skyldig. Om du prøver å stille mest mulig åpne spørsmål, har vi kommet langt.

Et godt spørsmål forutsetter selvsagt også kunnskap og innsikt. Om saken, intervjuobjektet eller fagfeltet. Ikke minst fordi et godt spørsmål sjelden bør komme alene. Du får jo gjerne ikke tilstrekkelig svar på første forsøk. Hvis intervjuobjektet ikke svarer godt nok (eller fra sitt ståsted – svarer akkurat som planlagt), bør du som journalist stille et enda bedre spørsmål.

Altfor ofte blir dårlige svar stående alene, rett ut i lufta, uten at de følges opp. Som leser sitter man igjen som et stort spørsmålstegn. Slik trenger det ikke bli. Du kan begynne med å spørre deg selv: Er dette svaret godt? Når jeg leser denne saken, gir den flere svar enn spørsmål?

Og hvis svaret er nei, så vet du hva du har å gjøre. Selv om det betyr at du må ta opp telefonen igjen. Vi gjør jo ikke dette fordi det er lett.

Gard Michalsen har redaktørerfaring fra flere lokalaviser, Medier24 og E24. De siste to årene har han vært i juryen for Årets lokalavis. I sommer er han raus og deler noen av sine aller beste avisråd med LLA-avisene. Sjekk første råd i rekken.

Les også Michalsens helhetsinntrykk av avisene han juryerte.