Hva vil ungdommen bli?

Fristen for å søke videregående utdannelse går ut 1. mars, mens de som skal gå på høyskole eller universitet har en måned til på seg. Uansett er det godt stoff å spørre ungdommen hva de vil bli når blir stor, slik som blant annet Sunnhordaland har gjort.