Antall unge sosialklienter i kommunen

Vet du hvor mange unge i kommunen som mottar sosialhjelp? Tall Solabladet fikk fra NAV viste at antallet unge som mottar sosialhjelp i Sola kommune er tredoblet siden 2008.

– Jeg er politisk journalist og følger møtene i formannskap og kommunestyret. I fjor sommer behandlet politikerne i Sola en orienteringssak om utviklingen av økonomisk sosialhjelp i kommunen. I saksutredningen sto det et par setninger om at det var en økning av unge sosialhjelpmottakere i kommunen. Jeg snakket med et par politikere som også reagerte. Flere mer eller mindre relaterte artikler fulgte, blant annet om økningen av kommunal husleie, ventelister på kommunale boliger, opprettelse av treningsboliger for unge med rus/psykiatri-problemer og problemer med å bosette det antall flyktninger kommunen har vedtatt å ta i mot på grunn av boligmangel.
Dager før artikkelen sto på trykk, i mars, får jeg en telefon fra en Høyre-politiker som sitter i formannskapet. Han ønsker å uttale seg om økningen av antall unge sosialhjelpmottakere, og vi får tak i statistikker fra NAV. Disse viser at antallet unge som mottar sosialhjelp i Sola kommune er tredoblet siden 2008. Slik kom artikkelen til, og i ettertid har vi også hatt oppfølgingsoppslag, forteller Helene Pahr Iversen i Solabladet.