Et ukentlig innblikk i det politiske livet

Hver uke tar Arendals Tidende pulsen på det politiske livet i Arendal. I en fast spalte på side 2 og 3 intervjuer de sentrale personer i kommunepolitikken. Hvem som intervjues avgjøres av hvilke saker som er oppe til politisk behandling.

Spalten går for tiden på rundgang mellom rådmannen, ordføreren, varaordføreren, opposisjonslederen og ulike komitéledere. Tidligere var også stortingspolitikere og fylkespolitikere med i spalten.

Spalten gir Arendals Tidende en fin anledning til å presentere bakgrunnsstoff som er mer analytisk enn de typiske nyhetssakene. Spalten kan også være ganske personlig og gi leserne et innblikk i hvordan hverdagen som politiker ser ut.

– Vi føler at denne spalten styrker vår profil som en magasinpreget lokalavis, vi vet også at leserne verdsetter å høre fra politikerne i andre settinger enn de helt formelle, forklarer redaktør Grete Aronsen Husebø.