Her overværer småbarnsmor Gro sitt første kommunestyremøte

Avisa Dølen inviterte småbarnsmor Gro Solberg og leder Trond Berntsen i Sør-Fron eldreråd (begge helt bakerst på bildet) med på et møte med ordføreren i Sør-Fron. Tema var den planlagte nedleggelsen av legevakten i området. Etterpå var begge til stede under kommunestyremøtet for å følge saken. Bakgrunnen for Dølens initiativ er et stort engasjement blant innbyggerne for å bevare dagens legevaktordning. Dølen har brukt mye tid på å lytte til hva folk mener. Avisa har også fungert som brobygger mellom vanlige folk og politikerne. Dette mener vi er forbilledlig journalistikk.


Dølen dekker to kommuner, Sør-Fron og Nord-Fron. Denne saken begynner med at administrasjonssjefen i Nord-Fron foreslår å legge ned legevakten for kommunenes innbyggere, som da må helt til Lillehammer for å få hjelp på nattestid. Dølen er til stede på formannskapsmøtet, der saken er oppe til drøfting. Det hele kunne ha stoppet med denne lille saken, et enkelt referat fra møtet:

Men Dølen vil vite hva innbyggerne mener, for det er jo dem dette handler om. Derfor arrangerer avisen et møte mellom tre småbarnsmødre. Tema er konsekvensene av et eventuelt bortfall av lagevakten. Avisa snakker også med Nord-Fron og Sør-Fron eldreråd, og Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Fron, samt en mor som har et barn med Angelmans syndrom, og må derfor benytte seg av legevakten ganske ofte:

Når saken kommer opp i kommunestyret, inviterer Dølen med seg småbarnsmor Gro Solberg og leder Trond Berntsen i Sør-Fron eldreråd. Gro Solberg overværer et kommunestyremøte for aller første gang. I forkant av møtet hadde Dølen også organisert et møte mellom Solberg/Berntsen og ordfører Ole Tvete Muriteigen i Sør-Fron. De to fikk sagt hva de mener om saken, til en lyttende ordfører. Innspillene tok han med seg inn i kommunestyresalen. Slik ble oppslagene:

Avisa Dølen er en av LLAs pilotaviser på Levande lokalsamfunn. De fire avisene jobber etter public journalism-modellen. Vi kaller det deltakende journalistikk. Utgangspunktet for deltakende journalistikk handler om at innbyggerne må se at både meningene deres og mulighetene de har til å bidra i lokalmiljøet, betyr noe. Med prosjekt Levande lokalsamfunn er målet å lage journalistikk om det som er viktig for folks liv. Det handler om å lytte til og forstår folks tanker, ideer og behov, og å skape dialog. Sammen med innbyggerne (leserne) er målet å styrke lokaldemokratiet og bidra til at utfordringer i lokalsamfunnet blir løst.

Journalist på legevaktsaken er Tone Sidsel Sanden:
– Dette er ei spennande sak å jobbe med, og så mykje meir interessant enn å sitte “passivt” på sidelinja under politiske møte.
Hun forteller at det var var tydelig, via blant annet Facebook, at legevaktsaken engasjerte folket.
– Og desse stemmene måtte fram i avisa. Det var ingen som heilt forstod avgjersla til kommuneaministrasjonen, og spørsmåla var difor mange. Her var kommunen på kollisjonskurs med innbyggjarane. Ideen kom raskt om å ta med nokre av dei som uttala seg i mi fyrste sak med på kommunestyremøte. Bonusen var at eg fekk til eit treff med ordføraren i Sør-Fron. Det vart ein fin dialog dei i mellom, og artig for “mine to” at ordføraren også seinare fortalde frå talarstolen om møtet, og at han hadde sett pris på engasjementet, og å bli grilla. Ikkje minst var det ekstra spennande sidan småbarnsmor Gro Solberg deltok på sitt første kommunestyremøte nokon gong.
Denne saka er langt frå avslutta, og eg har mange tankar om å følge den opp vidare. Gro og Tor håpar eg å få snakka meir med, i ei viktig sak for kommunane våre.

Du kan lese alle sakene som pdf.