Ny mediehverdag gir nye roller


Å jobbe smartere er blitt en nødvendighet for mange mindre redaksjoner. Erfaringer viser at det å investere i gode rutiner og kompetanse er blitt en viktig suksessfaktor for dagens journalister og på desken i de mindre redaksjonen. Alle må kunne og gjøre mer – på tvers av faggrupper. Utfordringen ligger i det å få et overblikk over hva som skal til og ikke minst hvordan skal vi få det til?

Fler og fler mindre avisredaksjoner må utføre fler og fler oppgaver på få personer. Med endring i filmsatsparagrafen er det også blitt mulig for faggruppene å jobbe på tvers. Fra et grafisk synspunkt er det skummelt å vite at journalistene i mange tilfeller selv tar ansvar for både tekst, bilder og presentasjon av stoffet i avisen. I den forbindelse blir «sidegeometrier» en ny side av den gamle tradisjonen om typografenes påvirkning av stoff-presentasjonen i avisene.

Som typograf ser jeg fordelen av at noen med blikk og bakgrunn tar ansvar for å presentere artikkelen på en best mulig måte, men den tiden er dessverre forbi. Som en kameleon har jeg derfor etterhvert fått sansen for sidegeometrier og planlegging. Det gir meg som typograf og formgiver en mulighet til å fortsatt ha kontroll på hvordan stoffet presenteres i avisen og at jeg fortsatt kan være stolt av produktet som kommer på gaten.

Gjennom de siste 3-4 årene har jeg fått mulighet til å dele min entusiasme og begeistring med flere redaksjoner og deres grafikere/deskmedarbeider. Jeg analyserer avisens tradisjonelle innhold, setter opp forslag til maler og gjør mitt beste for at desken som «sum» kanskje skal få tid til å lage den feature-saken eller den sportsreportasjen noe mer personlig enn de malbaserte sidene. Jeg er overbevist om at vi i mange tilfeller i avisen med fordel kan levere tekst på «bestilling» og sette den inn i et forhåndsbestemt utseende. Men jeg er like overbevist om at det innimellom må være rom for å fremheve saker som styrker vår merkevare, lokalavisen, på en måte som gjør oss attraktive som nyhetsleverandør i lokalmarkedet.

Vi jobber med ulike grafiske systemer, og systemene er i denne sammenheng ikke så viktige. For oss er det ideen om en smart hverdag som kommer først. Smart arbeidsflyt, Smarte løsninger og ikke minst gi våre Smarte medarbeidere en kompetanseheving som reduserer stressnivå, øker arbeidsgleden og lar oss som grafikere igjen få litt kontroll på eget produkt.

Ble du nyskjerrig, kan du kikke innom vår nettside. Der står det litt om hva/hvem vi har jobbet med og litt mer om hvordan vi tenker…..eller du kan kikke på vår website om «Jobb smartere prosjekter».

http://www.tikktakk.no