PFU-logo i LLA-avisene

Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Slik innleder Vær Varsom Plakaten. Vi har undersøkt hvilke LLA-aviser som har PFU-logo og informasjon om pressens etiske retningslinjer i avisen, både på papir og på nett.

STATUS PAPIRUTGAVENE
Vi har lett bevisst etter informasjon som forteller leserne at det er et redigert medium de holder i hånden. Vi har sett etter PFU-logo og kontaktinformasjon til PFU, Redaktøransvar-logo, eller informasjon om VVP, både der det er mest naturlig, under kolofon eller leder, men også ellers i papiravisen/nettutgaven.

På papir er det 24 aviser som har ingen informasjon om at de jobber etter Vær Varsom Plakatens regler for god presseskikk, ei heller informasjon om PFU. Disse avisene har altså ingen informasjon overhodet om at de er et redigert medium.

Blant de 88 avisene som har informasjon om dette, er det veldig mange aviser som får full score for både god ordlyd og PFU-logo. Men det er flere som eksempelvis har PFU-logo, men ingen kontaktinfo, eller omvendt, evnt. redaktøransvar-logoen, evnt. egenkomponerte versjoner uten noen logo. Altså: Det står noe, men informasjonen er etter vårt syn mangelfull.

STATUS NETTUTGAVENE

På nett er det hele 72 aviser som har ingen informasjon om at de jobber etter Vær Varsom Plakatens regler for god presseskikk, ei heller informasjon om PFU. Disse avisene har altså ingen informasjon overhodet om at de er et redigert medium.

Av de resterende som har, er det også her ulike varianter. Veldig mange har kun redaktørlogo helt nederst på siden. Noen har også link til PFU, noen har begge deler. De aller fleste aviser har denne informasjonen nederst på nettsiden sin, men Budstikka.com er, etter det vi kan se, eneste avis som har denne informasjonen midt på siden, godt synlig (dette er riktignok redaktøransvar-logoen og link til redaktørplakaten).

Generalsekretær Rune Hetland i LLA mener PFU-logo er å regne som et kvalitetsstempel for avisen.
– Det er viktig at lokalaviser som driver seriøst markerer at det er noe etisk som skiller dem fra useriøse publikasjoner. Vi har et felles etisk regelverket, og det er viktig å synliggjøre at vi etterlever dette, sier Hetland.
Like viktig er det å opplyse om kontaktinformasjon til PFU:
– Da vet leserne hvor de kan henvende seg dersom de mener at avisen ikke har gjort en god nok jobb. Det er å vise respekt for leserne sine, mener han.

Kjell Nyhuus i Norsk Presseforbund sier at det ikke er noe krav til avisene om at de må ha disse opplysningene i avisen sin, men han anbefaler alle å finne plass til dette kvalitetsstempelet.

– Det blir som et garantistempel, et godkjenningsstempel. Det bør være i avisas interesse å opplyse om at de jobber etter Vær Varsom Plakatens regler for god presseskikk, sier han.

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i NP sier at dette kvalitetsstempelet er et av veldig få ting som definerer bransjen.
– Vi jobber nå med å utvikle design og flere element som skal gjøre det lettere å tydeliggjøre vår bransjeidentitet, og hva vi står for, sier hun.
Stavrum viser til Aftenposten på spørsmål om hvilke opplysninger som bør stå om pressens retningslinjer og PFU.

DETTE BØR VÆRE MED:

  • PFU-logo
  • Opplyse om at avisa jobber etter Vær Varsom Plakatens regler for god presseskikk
  • Opplyse om at “Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen”.
  • Opplyse om at en også kan ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål
  • Adresse og epost til PFU.

Avisa Hallingdølen viser at de jobber etter pressens etiske regelverk når noen linker fra nettsiden deres til Facebook.

– Dette er bevisst. Grunnen er ganske enkel den at me vil synleggjera at hjå oss gjeld andre etiske og kvalitetsmessige reglar enn kva som elles er gjeldande på “fjesboka” og i diverse sosiale media. Dette blir endå viktigare i tida framover. Me må lyfte eiga fane. Syne for lesarane at lokalavisa står for kvalitet og ikkje søppel, seier redaktør Bjarne Tormodsgard.

(skjermdump)

Kommentarer eller innspill? Del dem gjerne her.