Kyrkjegjengaren

Har di avis nokon som fortener ekstra merksemd i førjolsstria?
Kollega Stine Strand Carlsen har fotfylgt organist Frode Vik.
(Sjå vedlegg.)